Arxiu del blog

divendres, 27 de juliol de 2007

Un estudi de la URV diu que Muntanyans II vulnera la normativa europea sobre impacte ambiental


Recomana a la plataforma que denunciï el pla parcial a la Comissió Europea

EL PUNT - AZAHARA PALOMARES. Torredembarra
Un dictamen elaborat per un grup d'estudiants del Màster de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a petició de la plataforma Salvem els Muntanyans, conclou que el pla parcial Muntanyans II de Torredembarra «vulnera la normativa europea» perquè no té un procediment d'avaluació d'impacte ambiental, obligatori en virtut de les directives comunitàries vigents. En conseqüència, l'estudi recomana a la plataforma que denunciï el projecte davant la Comissió Europea.

La Generalitat ha negat sempre la necessitat d'estudi d'impacte ambiental, ja que el pla parcial, aprovat el 1988, és previ a l'aplicació de la legislació referent a aquest tema, argument que rebat el dictamen. Segons l'argumentació exposada en l'estudi, elaborat sota la supervisió d'un catedràtic des de la Clínica Jurídica Ambiental de la URV, la no existència d'un estudi d'impacte ambiental vulnera la normativa bàsica comunitària europea. Així, aquest procediment hauria estat obligatori si s'hagués tingut en compte el que s'estableix en la Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient, i que posteriorment ha estat modificada per la Directiva 97/11/CE.

Així, el dictamen destaca que el pla infringiria els articles 2.1 i 4.2 de la primera directiva, que estableix la necessitat de fer una avaluació dels efectes ambientals d'aquells projectes que poden tenir efectes sobre el medi ambient. Entre els projectes que s'haurien d'acollir a aquesta obligatorietat, segons la interpretació del dictamen de la URV, hi hauria els «treballs d'ordenació urbana». L'estudi afegeix que la inexistència de l'avaluació d'impacte s'hauria d'haver justificat en l'expedient.

Les conclusions de l'estudi destaquen que s'ha obviat «l'alt grau de rellevància ambiental» dels terrenys, a més de posar «en seriós perill» la zona. Pel dictamen, el procediment s'ha fet «amb una desafortunada interpretació» de la legislació i «partint d'una falsa interpretació dels fets».

Accions a la UE

El membre de la plataforma Salvem els Muntanyans, Carles Perdiguero, va explicar que l'entitat continuarà els tràmits per fer arribar l'estudi a la Comissió Europea, i així seguir la recomanació de denunciar els fets a l'autoritat comunitària. De fet, el comissari de Medi Ambient, Stavros Dimas, ja es va comprometre el febrer a estudiar el cas com a resposta a una pregunta adreçada per l'eurodiputat Bernat Joan a instàncies de la plataforma. El comissari va afirmar que es demanaria a l'Estat espanyol si s'havia elaborat un estudi d'impacte ambiental, tal com estableix la normativa europea.

dijous, 26 de juliol de 2007

EL CONTRACTE DE L'AIGUA, PER QUÈ NO


El mes de novembre de 2006 es va engegar el procés per actualitzar el contracte amb la companyia que gestiona l'aigua i el clavegueram. L'Ajuntament va optar per un concurs públic entre diverses empreses privades per fer una concessió del servei. El plec de condicions que han regit el concurs, així com la valoració i l'informe final han estat tècnicament impecables però políticament insostenibles: En primer lloc, pensem que el termini de 25 anys de concessió és molt llarg i impedeix la intervenció de l'Ajuntament en el sistema fins que s'acabi la concessió. Fins i tot a nivell d'inversions no cal un termini tan ampli, ja que qualsevol empresa pot amortitzar-les en 10-12 anys.En segon lloc, el model de gestió que es desprèn és el d'un creixement urbanístic desmesurat. Segons les projeccions de facturació, en 25 anys es dobla la població de Torredembarra, cosa que el PGOU permet, però no cal que sigui en 25 anys, sinó d'una manera més lenta i progressiva, per tal d'evitar fractura social i afavorir la integració dels nouvinguts.En tercer lloc, la projecció a 25 anys dels volums facturats que es recull en l'informe de valoració d'ofertes no té res a veure amb la previsió que fa l'Agència Catalana de l'Aigua per Torredembarra fins l'any 2025. Per exemple, la disponibilitat d'aigua en alta per l'any 2007 és de 1.719.682 m3 (segons l'ACA) i en canvi es preveuen facturar 2.613.363 m3 el primer any de contracte (que pot coincidir amb l'any 2007). Això vol dir que, o bé el consum d'aigua es dispara de manera insostenible, o bé el 42% del volum que es factura no és consum real. Aquesta política de facturacions només es pot sustentar establint uns mínims en la factura iguals o superiors als 36 m3 actuals i per tant no hi ha possibilitat de reajustar el rebut de l'aigua als consums reals de la població, una demanda històrica dels ciutadans. En els successius anys de concessió aquesta diferència encara s'accentua més.Finalment, si l'increment d'aigua facturada fos per un consum més elevat, ens trobaríem davant d'un panorama pitjor. Els recursos propis són els que són i la concessió d'aigua de l'Ebre és limitada i no hi ha perspectives d'ampliar-la. Ni en les clàusules del concurs ni en les ofertes presentades no s'indica altra font d'aigua que les que existeixen actualment. No cal dir que en aquest context és impossible estalviar d'aigua. Respecte la millora econòmica que representa aquesta concessió hem de reconèixer un estalvi de 58.020,06 € el primer any, però es redueix ràpidament i a partir del tercer any el cost del servei és superior a l'actual, en part per l'augment de volum d'aigua facturada, i en part per l'increment del 2'5% anual de la tarifa de servei. És enganyós creure que les inversions en xarxa de clavagueram que ha de fer l'empresa adjudicatària siguin gratuïtes per als usuaris, ja que amb l'increment d'ingressos dels anys successius l'empresa de seguida recupera la inversió.Per nosaltres és més encertat crear una empresa pública, ja que es pot gestionar directament el recurs i es pot reinvertir la totalitat del benefici directament en el servei. Les empreses públiques de serveis són força freqüents i presenten l'avantatge que són econòmicament independents de l'Ajuntament, gestionades per tècnics, poden invertir i endeutar-se sense les limitacions del pressupost municipal. Però en canvi estan controlades pels representants polítics que poden aplicar amb immediatesa les polítiques que creguin més oportunes com l'estalvi d'aigua i la tarifació segons el consum. Les inversions que es preveuen en les clàusules del concurs també les pot fer l'empresa pública i així es tanca el cicle on els beneficiats són els ciutadans.

Iris G., regidora del grup municipal ABG
(ARTICLE UBLICAT AL SOM-HI)

dimecres, 25 de juliol de 2007

ERC I PSC VOTEN EN CONTRA DE L'ATURADA DE MUNTANYANS II


En el ple municipal d'ahir dimarts es va discutir una moció presentada per l'Alternativa per tal d'aturar les obres que estan destrossant Muntanyans II mentre no es pronuncia el Parlament, extrem previst de cara a l'octubre. Vam explicar extensament l'error del famós pla parcial i vam oferir prou erguments a tothom com per votar-hi a favor. L'equip de govern, però, ens va fer arribar el dilluns un informe del secretari on es deia que qui votés a favor de la moció seria denunciat perquè l'aturada no tenia fonament. Tot i el poc temps que vam tenir vam aconseguir assessorament jurídic i vam poder oferir en la rèplica prous arguments legals com per aturar les obres. La contraoferta dels partits, excepte CiU que va defensar les mateixes postures que naltrus, era que retiréssim dos punts de la moció. Ràpidament vam valorar que si trèiem els dos punts demanats ens quedàvem amb una mostra de bones intencions, semblants a les dues mocions aprovades el ple a favor de rescatar Muntanyans II que fins ara no han portat cap resultat positiu. A més, vam oferir nous arguments legals per tal d'aturar les obres. D'aquesta manera vam decidir tirar endavant amb la moció tot i l'amenaça de l'equip de govern. Finalment vam demanar al secretari que emetés un informe que digués si l'ajuntament cauria en una il·legalitat si donava permís d'obres a Muntanyans II per construir damunt duna zona humida. Estem a l'espera. El resultat de la votació és el següent: a favor de parar les obres de manera cautelar CiU (4) i ABG (2), en contra PSC (5) i ERC (2) i abstencions PP (1) i ADT (2).
Més
Diversos membres de l'ABG van participar a l'acció preparada per la PSM consitent en ensenyar la portada de l'"INFORME 2001".
No ens quedarem aquí. A partir d'ara mourem fitxa per intentar consensuar una nova moció que intenti aturar el pla parcial que s'està desenvolupant a la desenvocadura del Torrent d'en Gibert.
El carrer Nou, tal i com el coneixem, té els dies comptats. La majoria de partits van votar a favor de tirar cases a terra per obrir un nou carrer. L'ABG hi vam votar en contra per diversos motius.

La por guanya a Torredembarra - Resum de la votació de la moció


La sessió va començar a les 20h.

En Ramón Ferré i jo vam entrar plegats. Només al arribar rapidament en Silvestre ens va donar un paper amb la portada del projecte de recuperació de l'espai que suposadament mai va arribar a Torredembarra. La indicació va ser que quan en Sunyé parlés de l'informe, mostrar-lo.

Primer es va parlar dels temes nous d'urbanisme ( portal de padrines, area de filadors, etc).
L'ABG i ADT van votar a tot que no, i en canvi CiU i PP van votar a dos que si, i a un que no.

Després va venir el tema estrella de la moció de Muntanyans 2.
En Lluis Sunyé va fer l'exposició de la moció modificada. La sorpresa va ser que van afegir la directiva europea i dos punts més.
En total la moció tenia 4 punts. El primer era la aturada immediata de les obres. El segon la reunió de partits, El tercer la compensació de terrenys i quart no se quin és.
( No tinc la moció així que si algú me l'ha pogués fer arribar estaria molt agraït).

El discurs d'en Sunyé va remarcar en excés la ilegalitat de la moció, el fet de donar un solució extrem a un problema extrem, i demanava valentia i coratge
perquè els grups la votéssin a favor. S'ha de dir que va criticar l'informe del secretari de l'ajuntament dient que anirien a la presó de 2 a 6 mesos, i inhabilitatació de 7 anys si votaven a favor de la moció. Argumentava que millor anar a la presó que veure d'aquí uns anys una desgràcia a Muntanyans II. A mig discurs vam mostrar els papers
que ens havia donat en Silvestre i amb ell concretament li van fer unes fotos els diaris mostrant el cartell.

Va venir el torn de replica:

El primer va ser el PP: Va argumentar que en el fons de la questió estava d'acord amb el Sunyé i que Muntanyans II mai s'havia d'haver urbanitzat, però que ell necessitava un base jurídica per votar a favor. Va remarcar que si Muntanyans II es protegia volia una garantia de gestió de l'espai i que no quedés com una zona abandonada.
Es va abstenir.

Després va ser l'ADT. La senyora Toda va argumentar gairabé el mateix que el PP, on deia que s'hauria de refer la moció i treure els punt 1 i 4. Va remarcar que sempre recolzaria la moció sempre i quan tingués una base legal, ja que aprovar una moció ilegal no serveix per a res ja que no es pot executar i a més es corren riscs innecessaris.

ERC va argumentar que no hi havia una base legal. Que en el fons estaven d'acord i per tant votaven en contra.

PSC, concretament Enric Grangel va dir que estaven el 90% a favor de la moció però que no hi havia una base legal i que votaven en contra.

CiU va argumentar que calia valentia política, que preferia anar a la presó que veure un desgràcia a Muntanyans II. Es posicionaven a favor.

En el temps de replica,

En Sunyé va començar a llegir sentències on s'han sentat jurisprudència que avalarien la seva moció. La lectura de les sentències va ser llarga i difícilment algú va poder entendre alguna cosa. En Ramón es va posar molt nerviós i no entenia com que en Sunyé estava llegint les sentències jurídiques que avalaven la seva moció, ara quan tothom s'havia posicionat. Va decidir marxar, i jo li vaig dir que hem quedaria fins al final.

La Toda va proposar un canvi basat en una base jurídica. Llegint el document del secretari en aquell moment va dir-li en Sunyé que el redactat de la primera clàusula, havia de ser:
- Fer una revisió del pla parcial Muntanyans, on s'ha detectat que no hi ha informe d'impacte ambiental, i considerar la possibilitat d'una suspensió cautelar. ( + o - )

En jimenez va intervenir dient que ells també volien que s'aturéssin les obres però no tenien un marc legal. Va comentar que la setmana que bé es reunirà amb Vegas del Guadaira per parlar de l'assumpte. Va comentar que els punts 1 i 4 s'havien de treure per votar a favor de la moció.

En Sunyé va proposar aturar el ple 2 minuts per valorar la possibilitat de modifcar la moció. Va se concedit.

Llavors es va reunir l'ABG amb una sala per decidir. Jo hi vaig anar i vaig trucar rapidament al Ramón per a que vingués. Rapidament l'advocat va començar a llegir les lleis que amparaven la seva moció. En Daniel Pi va dir que no s'havia de modificar res i que s'havia de buscar el posicionament polític. Jo vaig sortir i vaig defensar que una moció perduda no atura res. Trobava interessant que barrejar les lleis de l'advocat de IcV amb la idea de l'ADT podia sortir una moció guanyadora. Rapidament en Sunyé va sortir i s'en va anar a la sala de plens.

Allí va comunicar que no es tocava res de la moció. Lògicament la moció va ser votada en contra per PSC (5) i ERC (2) i es van abstenir el PP (1) i ADT(2), i van votar a favor
CiU (4) i ABG(2).

Per mi va ser una derrota. Es va cumplir allò que no hem creia dels meus companys de la Plataforma que era un moció perduda. Fins i tot un company de l'ABG també hem va dir que la veia perduda d'inici.
Aquell neguit de voler fer alguna cosa per salvar la moció, un moció valenta que demanava l'aturada de les obres, de poc va servir. Aquelles trucades amb en Silvestre i en Ramón per reunir els partits, unir idees o trobar arguments favorables van caure sobre terra seca.

La carta al director que vaig escriure al Diari de Tarragona sobre la por a torredembarra semblava un presagi del que ha passat.

Rapidament vaig recuperar la visió optimista, parlant amb en Ramón.

En aquesta moció s'ha aconseguit unes sinèrgies entre partits que fins ara mai havia vist. Una ADT disposada a trobar un marc legal. Un PP disposat a vota a favor, i una CiU realment valenta, donen un marc prou favorable per presentar una altra moció i guanyar-la.

A més no és que hi hagués bona sintonia, a més s'han aportat dades molt importants.

S'ha trobat una possible argumentació legal per aturar les obres. La sentència que va llegir en Sunyé, és una que diu que no es pot construïr en zones humides i aquestes no cal que estiguin protegides. Cal afegir que es dicatada per tribunal suprem sentant jurisprudència. Muntanyans II és zona humida i no es pot construïr.
Amb aquesta argumentació en Sunyé va demanar al secretari que torni a realitzar l'informe de quina ilegalitat es compliria si es vota a favor de la moció tenint en compte que Muntanyans II es una zona humida. Potser aquells que va regnar la por en el seu vot, els faria canviar de posició.
Un altra frase mitica va ser: - Es legal donar el permís d'edificiació en Muntanyans II sent zona humida. Potser els que tinguin pensat fer-ho que demanin l'informe al secretari a veure que els hi pot passar.
I la ultima: En Sunyé va demanar un informe de qui ha concedit el permís d'urbanització. L'Ajuntament diu la Generalitat, i la Generalitat l'Ajuntament.

L'advocat de IcV el senyor Rocamora, conegut per en Ramón, és un advocat molt bo i molt directe, el qual pot jugar un paper molt important.
Parlant amb ell vam entendre perquè en Sunyé va donar les argumentacions legals en la replica ja que ell va arribar dos minuts abans del ple i no va tenir temps a donar-li.

Al acabar la reunió vaig anar a parlar amb en Sunyé dient-li que totes les reunions que s'han fet sobre Muntanyans II no es quedéssin aquí. Li vaig comentar el bon clima polític que hi havia i que s'havia de seguir lluitant per Muntanyans II. Ell hem van entendre a la primera perque ell ja havia palpat aquesta sintonia i hem va comunicar que parlaria amb els partits simpatitzants i advocats per trobar una moció legal guanyadora en el menor temps possible. Això hem va tranquilitzar.

Seguidament vaig veure en Daniel Pi(icV) lliure, i hem vaig dirigir amb ell. La meva intenció era clara. Volia que m'expliqués l'esmena d'IcV a la proposta de resolució de CiU. La seva resposta va ser preguntar-me si me l'havia llegit. Logicament li vaig dir que si, i el meu dubte va ser si realment allò era una suspensió cautelar. Ell va argumentar que no, que el Departament de Medi Ambient no tenia la intenció inicial d'aturar les obres, que era una questió purament de l'Ajuntament la resolució de Muntanyans II.

Vaig tenir-li que remarcar 20 vegades que només voliem la suspensió cautelar, i que la permuta ja la resoldrem via ajuntament. Li vaig dir que voliem temps i el Departament facilment ens ho podia donar. Hem va remarcar que això es problema estricte de l'ajuntament i que ell s'ha de treure les castanyes del foc i no via Generalitat. Li vaig recriminar la passivitat del Departament de Medi Ambient, i que no es podien quedar braços creuats mirant l'espectacle. Seguidamanent va marxar ja que el vaig posar nerviós.

Després en Ramón i jo vam anar a parlar amb en Daniel Messegué(CiU) per felicitar-lo per la valentia de votar a favor. En Daniel va dir que de valentia res que és coherència. Va comentar que el tema de la permuta és molt interessant ja que ell pensa que una idea de fer una permuta amb poc cost es projectant un edifici alt ( tipus torre ) que no sigui prop del mar i que contingués l'edificabilitat de Muntanyans II. D'aquesta manera es reduiria el solar a permutar i podriem tenir un edifici emblemàtic alt tipus torre al poble.

Un cop acabada la moguda, vam decidir anar a fer una orxata.

Una cosa que va sorgir va ser es encartellar el poble amb les fotografies dels regidors que han votat en contra de la moció. Es veu que en un poble de l'Ebre van encartellar tots els carrers amb les cares dels regidors que havien votat a favor dels transvassament i va produir la dimisió de tots.

Així que si algú està interessat que ho faci saber.

Més o menys això és el resum de la llarga jornada.

El titular: La por guanya a Torredembarra.
La foto de la jornada: L'abraça d'en Sunyé(ABG) al senyor Oviedo (PP).
El difunt: En Ciuró(ERC) posicionant-se en contra quan argumentava defensar Muntanyans II.

Publicat per Carles Rico a http://carlesrico.blogspot.com

El miedo a prevaricar veta la moción que pedía parar las obras en Muntanyans II

Diari de Tarragona COSTA
Alternativa Baix Gaià (ABG) presentó ayer en el plenario una moción que pedía por la paralización «de inmediato» de las obras de urbanización del plan parcial Muntanyans II. La propuesta fue desestimada más por miedo a prevaricar que no por diferencias políticas.
por jordi cabré |

Lluís Suñé, el portavoz de ABG, fue el encargado de argumentar la propuesta y la defendió con pasión. Expuso a la sala, llena hasta la bandera, que el Ayuntamiento «mantenía desde hace tiempo una actitud pasiva» y que en tres años no se había hecho nada que impidiera que a día de hoy, las máquinas estén urbanizando el plan parcial. Argumentó que la futura construcción de viviendas estaría sobre una zona inundable y citó artículos de leyes para demostrar que se estaba cometiendo un error en Muntanyans II.

Aunque hubo intervenciones de todos los grupos, la primera en explicar que lo que pedía Suñé se salía de los cauces legales fue la portavoz de L'Agrupació, MªDolors Toda, quien explicó que «la moción tiene razón, pero no se puede demostrar». Toda enseñó el camino para intentar paralizar las obras, si se desea, que no es otra que pedir la revisión de la licencia para ver si tiene todos los requisitos que necesita. Pero también expuso a Suñé que «las cosas hay que hacerlas bien hechas y una moción como ésta es inejecutable».

CiU, que apoyó la moción de ABG, quiso ser valiente y su portavoz, Daniel Masagué, explicó que «creo que es mejor que me inhabiliten a que se haga en esa zona una desgracia». El portavoz nacionalista hacía referencia a un informe jurídico encargado por ERC al secretario municipal, Rafel Orihuel, en el que se exponía que el apoyo a la moción por parte de los concejales podría constituir delito de prevaricación y que ello podría terminar en inhabilitación.

Tanto el PSC como ERC, los dos socios de gobierno ante la absencia ayer del portavoz del Grup Independents per Torredembarra (GIT), argumentaron su voto en contra y recordaron a ABG que era la Generalitat quien había dado la licencia y que ella debía tomar cartas en el asunto.

dimarts, 24 de juliol de 2007

ERC de Torredembarra argumenta la seva entrada a l'equip de govern 'per responsabilitat' i 'per servei al poble'

Avui al Diari de Tarragona COSTA
Esquerra de Torredembarra explica que han entrat a l'equip de govern de l'Ajuntament 'per responsabilitat' i 'per servei al poble'. El portaveu d'ERC, Gerard Ciuró, adverteix, però, que si no hi ha debat ni consens es posicionaran 'com creguin convenient'. ERC ha optat, 'després d'un període de reflexió, debat i presa de decisions' per arribar a un acord de govern amb el PSC i la GIT. Ciuró ha explicat que són conscients que és un govern en minoria i que per tant caldrà 'afinar' molt per tal d'arribar a acords que permetin tirar endavant els temes importants.

dilluns, 23 de juliol de 2007

L’ALCALDE (PSC) AMAGA ELS MOTIUS REALS DEL PACTE

Manuel Jiménez va concedir una entrevista al Diari de Tarragona que va sortir publicada el 19 de juliol. En ella diu que “Nunca hemos rechazado alcanzar un acuerdo con Alternativa Baix Gaià (ABG)” la qual cosa no és certa. En el seu moment ja vam emetre un comunicat on explicàvem que en boca del regidor Ripoll se’ns va fer saber que no comptaven amb nosaltres per a fer un govern catalanista i d’esquerres. Fins llavors les negociacions havien estat fructíferes. Per tant quins són els motius reals per no pactar amb l’ABG? És prou clar que no volen ombra al seu govern, no volen consensuar els grans temes que afecten a la Vila i, sens dubte, no comparteixen la nostra visió de desenvolupament sostenible. Curiosament, Manuel Jiménez va obviar explicar tot plegat en aquesta entrevista.

La política de la por a Torredembarra

El dimarts dia 24 de juliol a les 20 h, Torredembarra pot viure un moment històric. L'ABG ha presentat una moció on es demana la suspensió cautelar per a Muntanyans II, i el dimarts serà votada.
La reacció del PSC que governa a l'Ajuntament no s'ha fet esperar. Ha manifestat que, en cas que es guanyi la moció, no l'executarà, ja que per a ells és il·legal perquè no hi ha un informe tècnic municipal que ho avali. El dilluns els grups de l'oposició rebran aquest informe.
El senyor Jiménez té ben clar que, en cas que prosperi la moció, els portarà a tots als tribunals per aprovar mocions il·legals.
Com a veí de Torredembarra, estic completament indignat que el govern de l' Ajuntament es dediqui a sembrar la política de la por entre els membres de l'oposició i a mentir-los dient que no pot aturar les obres.
Quin interès té el PSC a MuntanyansII? Hi ha corrupció urbanística? Estem davant d'un cas a l'estil de Marbella?
Que té de legal un pla urbanístic que té projectat un canal de desguàs que durà tota l'aigua del torrent i la deixarà entollada prop de les 550 vivendes? Que té de legal un pla urbanístic a la vora de l'espai d'interès natural Muntanyans sense un informe d' impacte ambiental?

Carles Rico. Membre de la Plataforma Salvem els Muntanyans

Publicat avui a la Secció Cartes al Director del Diari de Tarragona - COSTA

'El Roquer se parece cada día más a un vertedero'

DIARI DE TARRAGONA - COSTA | Lunes 23 de Julio, a las 09:26:h
El oleaje movido por la brisa dejó a 55 buzos en la arena. La salida programada para limpiar el fondo marino torrense quedaba anulada por la imposibilidad de sumergirse y bucear con visibilidad. A pesar del contratiempo, los voluntarios decidieron cambiar la zona de limpieza y se dedicaron a sacar la basura del Roquer. 35 kilos de latas, papeles, cristales, colillas e incluso una parrilla. La imagen natural de los acantilados quedó en entredicho ante el incivismo humano.
por jordi cabré |

Había buzos locales, de El Vendrell e incluso de fuera de Tarragona, como por ejemplo una pareja de Sant Martí Sarroca, en la provincia de Barcelona. Tras un desayuno en el Club Nàutic, el coordinador de las playas de la Policía Local, Jesús Molné, exponía a los presentes «la imposibilidad de salir a la mar» y proponía aprovechar la mañana para limpiar el kilómetro de acantilados que hay entre el puerto de Torredembarra y la playa del Canyadell, límite natural con el municipio de Altafulla.

La gente se sumó sin rechistar a la iniciativa y todos se concentraron en el muelle de pescadores para organizarse. La iniciativa, que llega a su segunda edición, cuenta con el apoyo de la Cofradía, del Ayuntamiento local y de entidades particulares como la Botiga del Mar, empresa dedicada al mundo submarino.

Antes de partir en diferentes grupos por los acantilados torrenses, se repartieron bolsas de plástico entre los participantes para que se pudiera peinar la mayor superficie posible. Aunque venía a título particular y no quiso ningún tipo de protagonismo, la única concejala electa que estuvo en las tareas de limpieza del Roquer fue Iris Gual, de ABG.

La marcha duró cerca de una hora y media. Los grupos empezaron a recoger todo tipo de basura nada más poner los pies en el Roquer. La gente, que no llevaba calzado adecuado (porque estaba previsto salir a la mar), iba con suma precaución para evitar resbalar y caer desde una altura de más de 15 metros en según qué cota de este tramo de litoral.

dissabte, 21 de juliol de 2007

Primer Plenari Ordinari.

Torredembarra revisarà l'ordenança de mobilitat per incloure-hi les illes de vianants i es crearà una comissió per estudiar la circulació al carrer Antoni Roig

EL PUNT - AZAHARA PALOMARES. Torredembarra
Els regidors de l'Ajuntament de Torredembarra van acordar, al ple que es va fer dijous, la creació d'una comissió que s'encarregarà de revisar l'ordenança municipal de mobilitat. L'objectiu és adaptar-la a les necessitats de l'illa de vianants creada al carrer Antoni Roig i la plaça de la Font, on encara no s'han acabat les obres de remodelació. D'altra banda, el ple va aprovar per unanimitat una moció de l'Alternativa Baix Gaià (ABG) per a la protecció d'un edifici al nucli antic.

La proposta de revisió de l'ordenança de mobilitat estava inclosa en la moció presentada per l'Agrupació Democràtica Torrenca, de la qual també es va aprovar el punt referent a l'autorització perquè els veïns propietaris de garatges a la nova illa de vianants del nucli antic puguin accedir-hi, d'acord amb la normativa ja aplicada per la policia local. L'acord va tenir el suport de tots els grups, excepte l'ABG, que s'hi va abstenir.

Tot i això, els regidors van acordar deixar fora del debat el primer punt de la moció, en què es reclamava la reintroducció de la recollida domiciliària de la brossa a la zona afectada per les obres.

Aquesta petició es presentarà en forma de nova moció al ple extraordinari previst per dimarts que ve.

MOCIÓ SOBRE PATRIMONI
El ple va aprovar per unanimitat la moció presentada per l'ABG, en què es demanava l'inici del procés per a la declaració com a bé d'interès local de l'edifici situat al número 6 del carrer Alt de Sant Pere, ara en estat «ruïnós». Segons va explicar el portaveu de l'ABG, Lluís Suñé, la proposta era de tipus «simbòlic», per tal de fer una crida sobre les mancances en protecció del patrimoni històric torrenc. Suñé va demanar que durant el procés d'elaboració del pla especial de millora urbana (PEMU) del nucli antic hi hagi una «participació real» i que es reservi un paper important al Consell Municipal de Sostenibilitat.

La sessió es va tancar amb l'enfrontament de l'alcalde, Manuel Jiménez (CiU), i el cap de l'oposició, Daniel Masagué (CiU), pel procés de concessió de l'aigua.

El ple aprova la suspensió cautelar de llicències d'obra a la Façana Marítima

Cirer qüestiona la decisió per falta d'un projecte alternatiu i demana la votació nominal

LAURA MORRAL. Palma.
La suspensió cautelar de llicències d'obra i demolició de la Façana Marítima de Palma ja està en vigor des d'ahir, just un mes després que Aina Calvo fos investida com a nova batlessa, amb un programa electoral que incloïa aquest compromís.

El ple de l'ajuntament de Palma aprovà ahir aquesta mesura amb el suport dels partits que integren l'equip de govern, PSOE, UM i Bloc i amb el vot en contra del PP que, recordem, va ser el partit que impulsà el projecte per edificar uns 200 habitatges de luxe a la zona. La suspensió de les llicències als propietaris de les parcel·les afectades, Mapfre i Núñez i Navarro, obre la porta a redefinir un nou projecte a la zona que passa per «incrementar els espais verds i el seu ús públic». Una proposta que, ara, s'estudiarà amb totes les «garanties econòmiques i jurídiques».

De fet, la portaveu de l'oposició, Catalina Cirer qüestionà el fet que l'equip de govern hagi suspès el projecte impulsat pels conservadors com a mínim un any, sense assegurar cap altra alternativa. També demanà el cost econòmic que haurà d'assumir Cort per aquesta suspensió i volgué assegurar el vot nominal, en l'aprovació d'aquesta mesura, per evitar implicacions a nivell jurídic i posar a prova el nou equip de govern.

La batlessa aclarí que les suspensions cautelars són provisionals per la qual cosa no tenen cap repercussió econòmica». També remarcà que qualsevol actuació es farà amb total transparència i ajustada a la legalitat» per la qual cosa, assegurà que no atemptarà contra els interessos de Núñez i Navarro, que interposà la passada setmana, un recurs contra la decisió de Cort. Així Calvo manifestà que espera poder obrir, aviat, negociacions amb els propietaris però que seguirà el camí necessari per defensar els interessos de Palma. En el torn d'intervencions, el portaveu d'UM, Miquel Nadal aplaudí la iniciativa i animà el nou equip a construir un gran parc. En la mateixa línia, es pronuncià el regidor del Bloc a Cort, Eberhard Grosske.
12 Juliol 2007

--
notícia enviada per:

Carles Rico
El meu blog: http://carlesrico.blogspot.com
Les meves fotos: http://www.fotki.com/carles

Pleno urgente para debatir el futuro de Muntanyans II (Diari de Tarragona)

Alternativa Baix Gaià (ABG), con el apoyo de CiU, ha forzado un pleno extraordinario este martes para hablar de Muntanyans II, un plan parcial en marcha que está cerca de la desembocadura de un torrente y pegado al espacio natural Platja dels Muntanyans.
jordi cabré |

El documento obligará a los diferentes partidos del gobierno (PSC, ERC y GIT) y de la oposición (ABG, CiU, PP y la Agrupació) a pronunciarse sobre una moción que termina reclamando la «paralización temporal del proceso de urbanización» y la creación «de una comisión con carácter de urgencia» para seguir las gestiones a las que se obligará a llevar a cabo al Ayuntamiento torrense.

El líder de ABG, Lluís Suñé, admite que la petición de paralización no va dirigida a nadie en concreto, «porque nos falta todavía conocer quién tiene potestad para ello». Lo que sí admitía el político torrense es que «el Ayuntamiento debe hacer algo para preocuparse del asunto, y no sirve la postura de que no es de nuestra competencia».

La situación forzará el martes (20 horas) a un debate que se promete largo, ya que el plan parcial tiene a día de hoy todos los permisos necesarios para iniciar la urbanización (hace un mes que está en obras). La moción presentada también busca posicionarse ante una futura resolución del Parlament, que se votará en octubre. Se trata de una propuesta que presentó CiU para debatirse en la Comissió de Medi Ambient y que pide recuperar ecológicamente toda la zona incluyendola en el Espacio de Interés Natural (EIN) que tiene a su lado. Sin embargo, hay una alegación del tripartito (PSC, ERC e ICV) que gobierna la Generalitat que sólo admitirá la petición si únicamente se incluyen en el EIN las zonas verdes ya fijadas en este plan parcial residencial.

El alcalde de Torredembarra, Manel Jiménez, no quiere entrar en polémicas y sólo recuerda que los promotores de Muntanyans II, la firma granadina Vegas de Guadaira tienen la licencia «que fue otorgada por el Departament de Política Territorial de la Generalitat cuando la Comissió d'Urbanisme aprobó el texto refundido».

Jiménez considera que no hay motivos legales para paralizar las obras ya iniciadas y que el Ayuntamiento no es la entidad que pueda hacerlo. Tras entrarse en el registro la moción, «pondré en manos de los abogados de la casa el tema para que se pronuncien. Creo que son nulas las posibilidades de paralizar y, en todo caso, la decisión de un plenario no puede obligar al alcalde a tomar una decisión que podría ser un delito de prevaricación», concluye.

Investigando irregularidades

Por si la polvareda política fuera poco, el fiscal jefe de Tarragona, Xavier Jou, explicaba en El Punt que la denuncia interpuesta por un particular, Silvestre Morros, sobre la aprobación administrativa del plan parcial se ha tramitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona para que abra diligencias previas.

Según el denunciante, hay una serie de documentos y pruebas que ponen en duda la correcta tramitación del plan parcial y ello ha provocado que tanto políticos locales como de la propia Generalitat puedan verse salpicados si el caso termina en juicio.

La plataforma, satisfeta en part per la investigació de Muntanyans II (EL PUNT)


El portaveu de la Plataforma Salvem els Muntanyans, Jordi Vázquez, es va mostrar ahir satisfet per les investigacions de la fiscalia sobre el caràcter inundable de Muntanyans II. L'òrgan ha vist indicis de delicte en el cas, que ja s'ha tramès a un jutjat d'instrucció, tal com va informar ahir aquest diari. Segons va explicar Vázquez, la plataforma valora positivament «el vessant ambiental de la denúncia», però es manté al marge de les acusacions de corrupció incloses en la denúncia presentada individualment pel membre de la plataforma Silvestre Morros.

Per la seva banda, l'alcalde de Torredembarra, Manuel Jiménez, va declinar ahir fer cap tipus de declaració sobre la investigació judicial del pla parcial Muntanyans II. Pel que fa al cap de l'oposició, Daniel Masagué, va lamentar que «la falta de transparència» al consistori pugui fer «malpensar», però va recordar que cal esperar els resultats de les investigacions judicials.

divendres, 20 de juliol de 2007

No es la primera vez que secuestran una publicación


Varias publicaciones han sido objeto de secuestro por órdenes judiciales desde la muerte de Franco, varias de ellas por informaciones injuriosas sobre el Rey.

Hoy, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha ordenado "el secuestro" del último número de El Jueves por supuestas injurias al sucesor de la Corona, ya que publica una caricatura "denigrante" de los Príncipes de Asturias manteniendo relaciones sexuales.

El semanario satírico El Cocodrilo fue secuestrado en dos ocasiones: el 18 de noviembre de 1985, por el artículo "Cien años de borboñez" (en alusión a la dinastía reinante), y el 22 de febrero de 1986 por la edición del día 20 por presuntas injurias al Rey y al presidente de Gobierno.

La revista Punto y hora de Euskalherria fue parcialmente secuestrada en varias ocasiones. Una de ellas, en febrero de 1981, con ocasión de la visita de los Reyes a Euskal Herria; otra, en junio de 1983, por supuestas injurias a los entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y ministro del Interior, José Barrionuevo.

En mayo de 1980, el número 696 de la revista Fuerza Nueva fue secuestrado por un presunto delito de injurias contra el Monarca.

Una viñeta del Rey caracterizado como Fred Astaire bailando sobre el "skyline" de Manhattan, con el pie "Un rey en Nueva York", provocó el intento de secuestro del número 235 de Cambio 16, del 7 al 13 de junio de 1976, que fue evitado por el mismo Don Juan Carlos. Esta revista fue secuestrada en otras ocasiones, como en noviembre de 1978, cuando Ramón Mendoza se querelló en relación con un artículo sobre las actividades del KGB y sus supuestas relaciones con su empresa PRODAG. El 19 de mayo de 1980, fue secuestrado judicialmente por un artículo de Carmen Rico Godoy en el que enjuiciaba el nuevo Gobierno de UCD. Dos ediciones del semanario fueron secuestradas en abril de 1983 por el "caso Almirón". Eduardo Almirón, jefe de seguridad del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, se querelló porque la revista lo relacionaba con la organización argentina Triple A.

El semanario Interviú fue secuestrado ocho veces siendo la primera en diciembre de 1976, debido a un artículo de José Luis de Vilallonga sobre las finanzas de la familia Franco. En abril de 1978, por un reportaje sobre la familia Rosón, a la que pertenecían el que era presidente de Galicia, Antonio Rosón, y el gobernador civil de Madrid. En marzo de 1995, por una demanda de Judit Mascó por una fotografía de la modelo aparecida en portada.

El semanario humorístico El Papus fue secuestrado en dos ocasiones: la primera del 5 julio al 25 de octubre de 1975 y la segunda del 27 marzo al 24 de julio de 1976, cuando el Ministerio de Información y Turismo procedió al secuestro del número 83 por entender que ciertos dibujos atentaban contra la moral y "las buenas costumbres".

Sábado Gráfico fue secuestrado varias veces, una de ellas en mayo de 1976 por un artículo de Antonio Gala titulado "Viudas" que, según la autoridad competente, contenía expresiones "que atentaban contra la memoria del general Franco".

En 1979, dos ediciones del diario madrileño El Alcázar fueron secuestrados. La primera, el 27 de abril, por una información sobre incidentes en la cárcel de Carabanchel; la segunda, el 14 de noviembre de 1979, por un supuesto delito de injurias al Gobierno.

Un reportaje sobre la planificación del intento de golpe de estado de 1981 motivó la detención durante unas horas por parte de la Policía de la edición del día 30 de abril de Diario 16. Este periódico ya había sido secuestrado en junio de 1977 a raíz de una denuncia de Manuel Fraga por un artículo sobre su persona que consideraba injurioso.

El diario Egin, más tarde clausurado por orden judicial y hoy en día a la espera de sentencia, sufrió frecuentes cierres y secuestros en su mayoría acusado de apología del terrorismo.

Otros medios escritos como El Correo de Andalucía también fueron secuestrado por razones diversas.

Fuente de esta información: http://www.20minutos.es
Fuente de la imágen: http://www.20minutos.es/data/img/2007/07/20/657066.jpg

El nostre objectiu és ser capaços de fer possible la millora i la transformació del Baix Gaià.

En el pla polític local a Torredembarra, hi han enormes coincidències pel que fa a la identificació de la fenomenologia que separa l'ABG del govern municipal, tant si qui ho analitza és el PSC o quan ho fa l'ABG. Però també hi han enormes ponts que s'haurien de construir per fer-ho possible. Per anar ràpid el punts de coincidència són de dos tipus, uns són clars i diàfans, com el tema de Muntanyans II, el tema de l'aigua, i el tema de l'organització municipal. Que els punts estiguin clars no vol dir que hi hagin coincidències, sinò més aviat que cada ú sap la posició de l'altre i són de fàcil maneig, és a dir podem deixar-los damunt la taula, resoldre'ls més endavant o no tractar el tema. Pel que fa a Muntanyans II i l'aigua el tema hores d'ara és damunt la taula. Quan a Muntanyans II els esdeveniments d'actualitat potser aportaran una mica més d'aquesta clau que cerquem per tancar el tema, ja ho veurem més endavant, de la mà del Lluís Suñé. Pel que fa al tema de l'aigua nosaltres sempre hem estat a favor d'un model públic, això no és incompatible amb donar suport als treballs d'estudi de viabilitat de la privatització del servei, també estem a favor de fer un estudi de viabilitat de l'externalització del servei via una empresa pública. Aquest tema hores d'ara el tenim sota estudi i li podem demanar a l'Iris Gual que ens faci veure el seu punt de vista, ja que ha tractat el tema en una certa dimensió. Ens queda el tercer dels temes clars, el de l'organització municipal. Aquest és el que va més avançat de tots, la idea ja es porta en part a terme en l'organització recent de la nova Corporació Municipal, Les comissions de treball interregiduries per a coordinar i decidir són un fet damunt del paper del pacte tripartit, però ara cal veure la seva posada en pràctica, Un encert de l'ABG, adoptat pels nous membres del govern. Anem bé, el tercer punt és un pas endavant i un èxit de l'Enric Bonán.
Ara queden d'empeus, si tenen peus, els punts diríem difosos de la nostra relació, difosos o misteriosos. Ens calen peus de plom per tractar aquests últims temes, passen per terrenys relliscosos i movedissos. No són uns temes que ens agradi tractar, no ens hi sentim còmodes i porten a l'equívoc fàcil. Nosaltres i els nostres peus de plom, ara sóm en un forat insondable d'aquesta parcela del postpacte. Cal dir d'entrada que nosaltres no sóm personalistes en el tracte. Parlem només de com fer millor les coses pel poble, i quan parlem de dretes i esquerres ens referim a l'estereotip arquetípic d'aquestes paraules. La dreta simbolitza l'immobilisme, la por, el conservadurisme, el comportament mafiós i la cosa tancada i fosca. En canvi l'esquerra, per nosaltres, representa el dinamisme, la valentia, la llibertat, la participació i la llum i els taquígrafs. Nosaltres no obeïm ordres de ningú, no ens debem a cap partit, és impossible fer política partidista a casa nostra. Ens devem al nostre poble, la nostra comarca, la nostra societat i la nostra nació. No entenem que quan parles amb algú s'aixequi de la taula i no torni. No entenem que no es respecti la paraula donada. No entenem que la gent necessiti etiquetar-te, per anar contra la etiqueta que t'han posat. No entenem perque si estem d'acord, a la següent reunió, no estem d'acord. Una de dos o portem el debat fóra del terreny pantanós, o ens treiem els peus de plom. Jo optaria per la primera.
Amb una mica més de temps, podem anar avançant, i anar donant compte del nivell d'evolució dels diferents punts. Aquest és un altra compromís que mirarem d'anar complint, el de la transparència en afers interns. Ho faig és clar des del meu punt de vista, i amb ell ajudar a construïr el nostre punt de vista col·lectiu. No he acabat de desenvolupar el tema, seguiré amb els ponts més endavant, però per no cansar la paciència del lector, ho deixo per ara aquí.

Mobilització popular i repressió a Torredembarra


L'Assemblea de Joves del Baix Gaià, formant part de la Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'esquerra independentista, CAJEI, i emmarcats en la campanya nacional "ni especulació ni destrucció, EL JOVENT DEFENSA EL TERRITORI", hem traslladat al carrer la ràbia continguda enfront aquest projecte urbanístic que anomenen Muntanyans II.
Conscients que ens trobem en el moment crucial pel que fa a la construcció, i que ara és l'hora de defensar el poc que ens queda al nostre poble, vàrem convocar una manifestació el passat dilluns dia 16, on més d'un centenar de persones va sortir al carrer; o bé les tres-centes persones que aquest mateix col.lectiu va convocar al passat gener.
Ahir dijous dia 19, una desena de joves independentistes van interrompre el ple municipal de Torredembarra, amb pancartes on deia: Fora polítics traïdors, aturem Munyanyans II; o bé "el jovent defensa el territori, aturem Muntanyans ll.
-Durant el transcurs de l'acció, sis agents de la Policia Local, van fer fora als joves amb actituds provocadores, davant la mirada dels i les polítiques.
L'alcalde de Torredembarra, Sr. Jiménezl, va instar al cos policíac que no adoptés cap tipus d'autoritat cap als joves i que els convidés a abandonar la sala. Un cop a fora, els agents varen identificar a la desena de joves; i van actuar contra un jove que li va ensenyar el "documento de Identidad" a l'agent, que no li va deixar agafar (utilitzant els seus propis drets), i que en cap moment, el jove es va negar a identificar-se.
Segons la versió policial, el jove que va ensenyar el DNI a l'agent, serà acusat de: desobediència a l'auroritat i interrupció del Ple Municipal; via penal.
La realitat, però, demostra un cop més la impunitat en la que es colpegen els nostres drets com a ciutadans i veïnes.
Durant el trajecte des de l'Ajuntament fins a comissaria, varem ser rodejats per diversos policies locals, i un cop allí, deixaren marxar als i les joves.
El combat contra Muntanyans II continua i continuarà!
Els i les joves, un cop més surten al carrer a defensar el nostre territori i a denunciar a tots els còmplices, amb la solidaritat de centenars de persones que a Torredembarra, s'estan movent per la mateixa causa que la nostra.
Seguirem denunciant i defensant el nostre poble arresat, i evidentment defensat un dels pocs espais d'interès natural que romanen a Torredembarra, els Muntanyans.
Les grues i excavadores fa dies que han arribat i ja han causat un gran canvi paisatgístic a la zona.
Instem als polítics a acatar l'expressió popular al carrer, i a suspendre definitivament aquest procés de destrucció territorial amb les seves respectives 550 vivendes a primera línia del mar.
Cal avançar, que el jovent de la comarca, seguirem defensant la nostra comarca i el nostre país!
Solidaritat amb el jove torrenc i amb la desena de joves identificades!
Ni un pas enrere, "ni especulació ni destrucció el jovent defensa el territori!"
STOP MUNTANYANS ll !
Assemblea de Joves del Baix Gaià- CAJEI

La fiscalia veu indicis de delicte en l'aprovació de Muntanyans II a la Torre


Deriven el cas al jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona, que ja ha començat les diligències prèvies

EL PUNT - AZAHARA PALOMARES. Torredembarra
La fiscalia de Tarragona ha tramès l'expedient obert sobre el pla parcial Muntanyans II a Torredembarra al jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona, després d'un any d'investigació en què l'òrgan ha vist indicis de delicte en el cas. Les diligències s'han fet en base a la denúncia presentada la primavera del 2006 pel torrenc Silvestre Morros, membre de la Plataforma Salvem els Muntanyans i ex-militant d'ERC, en què argumenta la presumpta existència de corrupció en l'aprovació del projecte urbanístic, i especialment, en la revisió del pla d'ordenació urbanística municipal, aprovada el 2002. La denúncia carrega sobretot contra membres del govern local del moment, com l'ara president de l'Institut Ramon Llull, Josep Bargalló (ERC).

Les màquines ja han començat a treballar als terrenys de Muntanyans II. Foto: ROSA BONCOMPTE

+Les diligències prèvies que ara ha obert el jutjat d'instrucció serviran, tal com va explicar ahir el fiscal en cap de Tarragona, Xavier Jou, per «contrastar» la informació recopilada per la fiscalia i per decidir, en última instància, si el cas s'arxiva o si es tracta en judici. Durant el procés també podrien ser citades a declarar persones implicades.

INFORME «PERDUT» 
La denúncia, que Morros va presentar amb dues declaracions davant de la tinent fiscal Maria José Osuna durant la primavera del 2006, incideix sobre l'existència d'un informe elaborat pel Ministeri de Medi Ambient l'any 2001 (simultàniament al procés de revisió del POUM de Torredembarra, on es va contemplar el pla Muntanyans II, ja aprovat el 1988), en què es recomanava l'expropiació dels terrenys del polèmic pla parcial i de Muntanyans I (ara parcialment construït com a urbanització, Nova Torredembarra). Tots dos projectes se situen a tocar de l'Espai d'Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell.
Segons Morros, el fet que aquest informe no es tingués en compte durant el procés de revisió del POUM (de fet, tot i que el Ministeri de Medi Ambient en va enviar sis còpies, cap ha estat registrada al consistori) pot ser un indici de pressions de les empreses promotores (Vicsan i Vegas del Guadaira) cap als regidors de l'Ajuntament, llavors encapçalat per l'alcalde Miquel Àngel Lecha (CiU), i del qual també formaven part Bargalló (com a regidor d'Urbanisme i Medi Ambient), l'alcalde actual, Manuel Jiménez (PSC) i els ara regidors Ramon Ripoll (PSC) i Gerard Ciuró (ERC).

RISC D'INUNDACIONS 
Les declaracions de Morros davant la fiscalia també fan referència al risc d'inundabilitat dels terrenys de Muntanyans II, motiu que va provocar la suspensió cautelar de la seva aprovació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme el 2004. Precisament, contra aquesta decisió van presentar un recurs tant l'empresa promotora com l'Ajuntament de Torredembarra, i van ser estimats en part pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal, que va reduir l'espai edificable tot i mantenir el nombre d'habitatges.
Contra el pla, que preveu 550 habitatges, s'han organitzat diverses manifestacions i accions reivindicatives en els últims tres anys a Torredembarra.

Clarà Mar, a expropiar

Si l'informe elaborat el 2001 pel Ministeri de Medi Ambient recomanava l'expropiació dels terrenys dels plans parcials Muntanyans I i Muntanyans II, l'actuació del govern espanyol està centrada ara en l'expropiació dels quatre xalets de Clarà Mar, situats en primera línia de mar. Segons van explicar ahir fonts del Ministeri de Medi Ambient, de moment no han començat les negociacions per a la compra de les parcel·les, que actualment divideixen en dos parts l'EIN Platja de Torredembarra i Creixell, tot i que l'expropiació estava prevista per l'any passat.
El 2006 la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, va descartar que l'estat pogués assumir l'adquisició dels terrenys de Muntanyans II, tal com reclamava el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Precisament, Morros es refereix a la proposta de compra de Clarà Mar com «una cortina de fum» sobre el cas Muntanyans.

> Sortides polítiques

Un cop començats els treballs d'urbanització del pla parcial Muntanyans II, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme el juny del 2006, les possibilitats d'aturar o minimitzar l'impacte del projecte se centren al Parlament de Catalunya, on a la tardor està prevista la votació d'una proposta de resolució presentada per CiU a instàncies de la Plataforma Salvem els Muntanyans, en què es demana la inclusió de tots els terrenys afectats pel pla parcial a l'EIN. Perquè aquest text tiri endavant, però, haurà de superar l'esmena presentada per ICV, ERC i PSC (que sumen la majoria a la Comissió de Medi Ambient, on es votarà la proposta), en què es demana la inclusió a l'espai protegit de la zona verda prevista al pla (el 56% total dels terrenys), a més d'altres punts de la part urbanitzable que es considerin d'interès ambiental. La setmana vinent el consistori torrenc també debatrà una moció en què es demana la suspensió cautelar de les obres.

dijous, 19 de juliol de 2007

Entrevista a Manuel Jiménez, Avui al Diari de Tarragona:


COSTA | jordi cabré
¿El retraso en la adjudicación del servicio de agua afectará al bolsillo de los torrenses?
–Los primeros perjudicados serán los vecinos de la calle Antoni Roig, que tenían asignada una ayuda de unos 300.000 euros para rebajar las contribuciones especiales de su peatonalización
A pesar del acuerdo con ERC y GIT, el gobierno tripartito seguirá en minoría (8 de 17). ¿Habrá estabilidad?
–Es indudable que nosotros no pensamos terminar la legislatura en minoría. Estamos abiertos a negociar e incorporar a otros grupos. Nunca hemos rechazado alcanzar un acuerdo con Alternativa Baix Gaià (ABG), porque ha sido nuestra prioridad la de repetir el último gobierno torrense.
¿Qué puntos les separan de un acuerdo con ABG?
–Son dos o tres cuestiones que tengo confianza en que se solventarán en un espacio corto de tiempo. Un tema era la postura sobre el plan parcial Muntanyans II, otro el sistema de gestión del agua, y el tercero el cambio de rol de unos concejales, que no aceptamos ni aceptaremos.
¿Están decepcionados con sus antiguos socios?
–Estamos decepcionados porque creo que por encima de los intereses de la ciudad se han primado los intereses de partido. Confío todavía en un acuerdo con ABG y me encantaría que el gobierno tuviera diez concejales con su entrada. Espero que reflexionen.
¿Y si al final no alcanzan el acuerdo deseado?
–Hay dos opciones: terminar con ocho y alcanzar acuerdos puntuales en aquellas cuestiones que requieran mayoría absoluta; o bien buscar otro socio.
¿Cómo plantean el inicio de la nueva legislatura?
–Tendremos dos retos clave: las ordenanzas fiscales y los presupuestos. Ambos requieren mayoría absoluta y habrá que llegar al consenso con la oposición para aprobarlos.
¿Aparte de estos aspectos económicos, qué debe activarse?
–Nos gustarÌa inaugurar la biblioteca municipal (Cal Llovet) antes de fin de año. En Septiembre nos entregan las obras, y luego hay que colocar los muebles y libros. También nos gustarÌa licitar el futuro teatro auditorio y poner en marcha los trámites para la piscina cubierta.
¿Cómo se debe solventar el asunto de la gestión del agua?
–Entiendo que se está haciendo política de un tema que requiere más coherencia. CiU, por ejemplo, ha cambiado de concejales en la nueva legislatura y su postura es totalmente opuesta a la de sus ex compañeros, que estaban a favor. ABG estuvo de acuerdo durante el proceso de elaboración de las bases y luego se desmarcó pidiendo una empresa pública cuando estaba todo encaminado. El concurso se hizo pensando en los beneficios que llegarán a Torredembarra. La firma ganadora debe contribuir con inversiones superiores a los 11,5 millones de euros para renovar alcantarillado, agua potable y red de pluviales, casi inexistentes en la ciudad; también daba más de 1,9 millones a fondo perdido para que el Ayuntamiento pudiera tener liquidez para proyectos inmediatos. Y sin olvidar que la empresa ganadora ponía casi 300.000 euros para la red de pluviales y saneamiento de la calle Antoni Roig.
¿Y con el retraso?
–La consecuencia más grave es que las obras de Antonio Roig, calle peatonal a la que le quedan sólo pequeños retoques, están casi terminadas, pero, sin haber aprobado la adjudicataria, la subvención de casi 300.000 euros no se plasmará y ello repercutirá en el bolsillo de los contribuyentes.
¿TodavÌa hay tiempo para soluciones alternativas?
–Se han solicitado subvenciones a la Generalitat para reducir al máximo el coste. El año pasado nos dieron 170.000 euros y ahora confiamos en otra partida que pudiera reducir aún más el gasto. Habrá que cruzar los dedos. Independientemente de las ayudas, intentaré en agosto convocar un pleno con las garantías de aprobar la adjudicación del servicio y que ello dé pie a lograr las contraprestaciones económicas a las que está sujeta la empresa. Y si es necesario un acto público para explicar al pueblo lo que hay en todo este embrollo, se convoca, y con total transparencia.

Tècnics municipals supervisaran que les obres de Muntanyans II no afectin el corredor biològic

EL PUNT - A.P.. Torredembarra
Tècnics municipals de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torredembarra supervisaran aquest matí les obres d'urbanització que s'estan fent als terrenys del pla parcial Muntanyans II per tal de procurar que no s'afecti el corredor biològic, tal com han denunciat els opositors al projecte urbanístic. Precisament, l'àrea reservada com a corredor biològic podria ser inclosa de forma automàtica a l'Espai d'Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell si prosperen les esmenes presentades per ICV, ERC i PSC a una proposta de resolució al Parlament de Catalunya.

MOCIÓ POSPOSADA
D'altra banda, la Junta de Portaveus celebrada ahir al consistori torrenc va decidir posposar la votació de la moció presentada per l'Alternativa Baix Gaià en què demana la suspensió cautelar de les obres de Muntanyans II. El text s'havia de debatre al ple ordinari que se celebrarà aquest vespre, però finalment es tractarà en un ple extraordinari previst per la setmana vinent. D'aquesta manera, es vol guanyar temps per aconseguir més suport per al text.

dimecres, 18 de juliol de 2007

Manifest llegit en finalitzar la manifestació del passat 16 de juliol per l'AJBG.


"Començarem el manifest introduïnt algunes dades sobre fets recents que molts desconeixerem i a partir d’aquests recordarem quines responsabilitats té cadascú en aquest afer. Inclosa la pròpia societat torrenca.

Començarem en el Pla Polític:

El primer és el que ens va portar a proposar a la societat torrenca aquesta manifestació. Una moció al parlament que en un principi s’havia de votar al Juliol i ha passat al Octubre per motius burocràtics, la qual va escriure la Plataforma Salvem Muntanyans. Aquesta moció suposaria un gran avenç en la lluita si fos aprovada ja que posaría sobre la taula el conflicte obert que molts ja fa temps que denunciem que existeix. Es vol construir una urbanització en una zona que creiem com ens indiquen varis informes, que és inundable i que deixaria biològicament aïllada la quarta zona humida més important del Principat. S’ha descobert de moment que no es varen fer els estudis que la llei manava que s’havien de fer: qualsevol edifici que es construeixi a menys d’una determinada distància d’un PEIN, és a dir, una zona protegida, com és el cas del Pla Parcial Muntanyans II, està obligat a fer un estudi que valori l’impacte que l’edifici tindrà en la zona protegida en qüestió. Aquest estudi hauria pogut preveure, entre d’altres coses, que la zona és inundable, o que, com ja està passant, que les obres afectaran el PEIN. On abans i creixia la espècie en perill d’extinció Salicòrnia, ara hi creix canyissar comú. Així doncs, ja n’hi ha prou d’afirmar que el conflicte que s’està denunciant no existeix. Qui va cuinar aquest conflicte? Qui està encara negant-lo? La moció de la Plataforma es presentarà a través de CiU, i de moment, només té el suport d’aquest partit. On està l’ecologisme d’ERC i d’ICV? Pel que fa els socialistes, ja sabem que els importen més els malanomenats “drets de les empreses”, però aquest assumpte ja l’aclarirem després.

Per seguir contextualitzant l’estat de la lluita en el pla polític, podem afegir que una segona moció que es presentarà s’ha tirat endavant a iniciativa de l’Alternativa al ajuntament i que de moment només té el suport de CiU, demana entre d’altres coses, la suspensió cautelar de les obres fins que arribi la moció de Setembre. Aquesta moció ha estat escrita i recolzada per tots els partits del tripartit. Com és que sent així sembla que les seccions locals d’ERC i el PSOE volen votar-hi en contra? Com és que no s’han involucrat en organitzar aquesta manifestació? I un petit detall, com és que convergència és desperta ara després d’haver tancat els ulls durant tant de temps?

N’estem farts. Estem farts d’excuses. Estem farts de falta de voluntat política. Estem farts d’incoherències respecte el que es diu i es fa des dels partits polítics. Estem farts dels polítics, als quals hauria de caure la cara de vergonya d’haver arribat a on estem. Però més gran serà la vergonya si la urbanització s’arriba a construïr. Qui hagi estat atent a les jugades dels partits sabrà com tots els partits del parlament en la seva totalitat han tendit, a tirar-se els problemes a l’esquena passant els plats
bruts a un Ajuntament que poc poder té contra les immobiliàries. I de la mateixa manera, l’Ajuntament s’ha esforçat a parlar insistentment dels drets de la empresa en comptes de fer el poc, però suficient, que tenien a les seves mans per aturar les obres. Molt i molt pocs haurien de jugar a la demagògia de dir-se ecologistes a si mateixos havent arribat a aquestes altures.

Parlem doncs de la empresa. La empresa constructora andalusa Vegas de Guadaira, que fa les cases en col•laboració amb Vicsan els quals asfaltaran i faran una sèrie de tasques prèvies a la urbanització, es vàren comprometre a fer un corredor biològic per a que hi hagués un pas per a la fauna que connectés els Muntanyans amb Interior. Doncs malament, deixant de banda que des d’una perspectiva mediambiental el corredor era irrisori i ridícul, ja han arrasat tota la part que corresponia al corredor en un acte de prepotència i provocació a la societat torrenca. Aquesta és la empresa els drets de la qual defensen els demòcrates número u, Jimènez alcalde i Ripoll urbanista, pertanyents al Partit Socialista Obrer Espanyol.

Passem ara a un petit anàlisis pel que fa la situació judicial. La Plataforma Salvem Muntanyans, fent immensos esforços econòmics, com ja hem anat explicant, han portat als jutjats el cas referent al Pla Parcial Muntanyans II. Ara, la moció al ajuntament per la suspensió cautelar, és important també de cara a seguir guanyant temps per a que arribi un judici en el qual hi tenim molt a guanyar. El judici en qüestió serviria per posar els punts sobre les “is”. En tot cas, al Estat Espanyol, el país de fer lleis i no aplicar-les, ja se sap, la justícia és lenta i li encanta anar entre cometes. Però per força arribarà. Aquí el perill seria que estigués construït, ja que llavors si es guanyés el judici, ja no es podria tornar enrera, i es condemnaria la urbanització, quedant-nos només amb una inútil victòria moral. Per ara, però, la urbanització encara no s’ha començat a
construïr i l’únic que s’està tirant endavant i a un ritme intermitent, són les obres prèvies. Per tant afirmem: res està perdut i cada cop és més necessària la mobilització.

Hem parlat del pla polític i judicial. Segons la televisió sempre són els protagonistes d’aquests dos plans els que ho han de resoldre tot, però aquest és un prejudici de moda en totes les societats occidentals americanitzades que repugna al nostre estòmag. Totes i tots som responsables d’aquesta lluita si els politics i els jutges miren a una altre banda mentre aquí és comet un crim contra la natura i la societat torrenca. Ara ens estem referint al pla social. Amb aquesta manifestació, estem demostrant que la societat segueix rebutjant la urbanització. Ara ha arribat la hora de la lluita al carrer i de la mobilització popular. En els propers mesos les entitats que han defensat aquest espai natural se’ns girarà la feina a sobre i ens posarem en marxa. Per això fem una crida al poble torrenc a no mirar a una altre banda i a participar en tot el teixit associatiu que s’ha oposat a Muntanyans II. Tots i totes podrem incidir en alentir la intermitència de les obres prèvies que està fent VICSAN. I per tot això i molt més us convidem a tots a venir al Ple que es celebrarà el dia 19 a les 20:00 hores de la tarda al ajuntament on es farà la votació del Pla Parcial Muntanyans II. Omplim el ple d’oposició! Per què totes i tots podem incidir en la covarda voluntat política davant dels poderosos del ciment. Tots i totes, cridem avui i seguirem cridant: NO AL PLA PARCIAL MUNTANYANS II!! NO A LA DESTRUCCIÓ SALVATGE I EL CREIXEMENT DESMESURAT!! NO OFEGUEM ELS MUNTANYANS!!"

Proposta de moció, es pot esmenar tan com convingui per cercar els màxims suports.

Proposta de moció per a demanar l’aturada temporal de les obres del Pla Parcial Muntanyans II

EXPOSICIÓ

Atès que l’anomenat Pla Parcial Muntanyans II és un espai urbanitzable que contempla un projecte d’edificació de 550 vivendes. Que aquest espai està ubicat al tram final del Torrent d’en Gibert, un torrent que, segons els informes aportats per diverses institucions, així com diversos testimonis, pagesos i pescadors de Baix a Mar, és una zona d’alt risc d’inundació. Que hi ha dades suficients per demostrar que la zona destinada actualment per desenvolupar les 550 vivendes és inundable, tant per les avingudes d’aigua del torrent, com per les aigües subterrànies.

Atès que des del juliol de 2004, data en què es var fer efectiva l’aprovació inicial del Pla Parcial Muntanyans II, han anat apareixent nous elements que confirmen que el Pla Parcial Muntanyans II és un error, com l’estudi fet per el Ministerio de Medio Ambiente de l’any 2001, abans que s’aprovés definitivament la revisió del Pla General, on constatava l’alt valor ecològic de l’espai i avalant l’inundabilitat. Cal recordar que aquest informe proposava l’expropiació dels terrenys afectats, així com, l’inclusió dels terrenys a l’EIN Muntanyans.

Atès que aquests elements, així com un canvi en la sensibilitat de la nostra societat vers el territori i el medi ambient, apostant per un model urbanístic més moderat i més coherent amb el territori, han provocat que al llarg dels darrers anys el Pla Parcial Muntanyans II hagi esdevingut una forta controvèrsia, tant a nivell polític, com a nivell social, provocant diverses manifestacions, així com dues mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament de Torredembarra (22/12/2005 i 15/V/2007) i una al Consell Comarcal (13/VII/2006).

Atès que el proper mes d’octubre el Parlament de Catalunya debatrà una moció, que en cas d’aprovació, obligaria al Govern de la Generalitat a fer una moratòria i a crear una taula negociadora entre el Govern català, Ajuntament de Torredembarra i altres entitats, per a poder cercar possibles solucions.

PROPOSEM AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

PRIMER: L’aturada temporal del procés d’urbanització del Pla Parcial Muntanyans II per a poder facilitar la resolució del Parlament de Catalunya el mes d’octubre.

SEGON: Crear una comissió amb caràcter d’urgència, on hi siguin presents tots els partits polítics, per a poder fer un seguiment de les gestions que pugui fer l’Ajuntament de Torredembarra, així com l’aplicació, en la mesura del possible, dels acords de les dues anteriors mocions.


Torredembarra, 19 de juliol de 2007

ERC controlarà Educació, Turisme i Comerç en el nou govern de Torredembarra


EL PUNT. Torredembarra

Els tres partits que finalment conformaran l'equip de govern de Torredembarra –el PSC, ERC i el Grup d'Independents per Torredembarra (GIT)– van presentar ahir el nou repartiment de regidories, amb el qual es permet l'entrada a l'executiu dels dos regidors republicans. En el nou cartipàs, ERC controlarà, tal com ja va fer durant la segona meitat del mandat passat, les àrees d'Educació, Comunicació, Turisme i Comerç, a les quals ara s'afegeix també Patrimoni. El cap de llista dels republicans, Gerard Ciuró, serà primer tinent d'alcalde, i la segona tinència quedarà a les mans de l'únic regidor del GIT, Santiago Ardèvol, que també repetirà com a regidor d'Hisenda. Respecte de l'executiu del mandat passat, però, els republicans perden les àrees d'Obra Pública i Cultura, que gestionaran els socialistes Ramon Ripoll i Susanna Navarro, respectivament.

El pacte entre els tres partits, que deixa l'equip de govern torrenc a un regidor de la majoria absoluta, es va signar divendres passat i inclou la descripció de 25 prioritats amb vista al pla de mandat que s'elaborarà pròximament. Pel que fa a l'organització interna, es crearan un mínim de tres comissions, constituïdes per un regidor de cada grup i dedicades a cadascuna de les tres àrees del govern: Planificació i Territori, Serveis a les Persones i Economia.

Manuel Jiménez (PSC) - Alcalde

Gerard Ciuró (ERC) - Educació, Comunicació i Patrimoni

Santiago Ardèvol (GIT) - Hisenda

Ramon Ripoll (PSC) - Urbanisme i Obra Pública

Montserrat Gassull (ERC) - Turisme, Comerç i Serveis

Enric Grangel (PSC) - Governació i Medi Ambient

Susanna Navarro (PSC) - Esport, Cultura i Joventut

Laura Pradera (PSC) - Sanitat, Benestar Social i Promoció de la Dona

No donarem el braç a tòrcer!


La batalla per recuperar Muntanyans II, com a espai protegit ara comença. La batalla és justa i desigual. Justa perque el que pretenem no val diners, o millor, no es pot pagar amb diners. Es tracta de natura, com es consegueix natura? Nosaltres no sabem fer-ho de cap altra forma: lluitant!. Al nostre favor, la sinceritat dels arguments dels qui hi lluiten. inclús dels nouvinguts a la lluita. No es tracta de diners reals Senyor Ripoll, es tracta de riquesa humana, de saber que has lluitat per tenir un món millor. Cal tenir el connector biològic actiu, no el passadís que ha dibuixat un Conseller nomenat Nadal. Ara no tenim ni això estan destruiint el minim indispensable. Cal que tota Catalunya s'alci, però no n'hi haurà prou..., i no confiem prou amb Europa per a que es mogui. Tota persona sensible sap que tenim raó. Però és més fàcil la inacció, oi. Poseu-vos en contacte amb nosaltres estem organitzant la batalla, una batalla desigual, el capital contra la natura. Per sort la natura té a la gent, i la gent ha de poder més que el capital. Muntanyans II, acabarà integrant-se en l'Espai d'interés Natural Platja de Torredembarra. Si no és així l'espai deixarà de tenir interés, per una raó molt simple: deixarà de ser natura. Lluitem!, ara o mai!

dimarts, 17 de juliol de 2007

Proposta urgent al plenari de del dijous 19


L'Alternativa Baix Gaià (ABG) ultimava ahir els detalls d'una moció que espera poder presentar de manera urgent al ple del pròxim dijous. El text de la proposta inclourà, com a principal punt, la petició, a l'equip de govern municipal, perquè procedeixi a la suspensió cautelar de les obres als terrenys del pla parcial.

El regidor de l'ABG, Lluís Suñé, va avançar que avui esperen poder consensuar el text de la moció amb «el màxim nombre de partits». El regidor va reconèixer que, a l'hora de tractar una aturada de les obres, que s'allargaria fins que es votés la proposta de resolució del Parlament de Catalunya, les institucions «tendeixen a passar-se la pilota», i demana al consistori que mogui fitxa, «encara que sigui sol·licitant la suspensió de forma oficial a la Generalitat».

Els contraris al pla Muntanyans II tornen al carrer per demanar la suspensió cautelar de les obres


EL PUNT: La protesta va aplegar ahir a la tarda un centenar de persones al passeig marítim. / Foto: J. F.
La protesta, tot i haver estat impulsada inicialment per l'Assemblea de Joves del Baix Gaià, va acabar sent liderada per «un front comú» de les entitats contràries al pla parcial. El manifest final va ser crític amb ERC i el PSC (el govern local) per no haver-se involucrat amb la protesta, i amb CiU per «haver despertat ara» en la lluita contra Muntanyans.

Dues mocions, al Parlament i l'Ajuntament torrenc, podrien aturar el projecte
EL PUNT: AZAHARA PALOMARES. Torredembarra
Ara que les màquines ja han iniciat els treballs previs als terrenys del pla parcial Muntanyans II de Torredembarra, un centenar de persones contràries al projecte urbanístic van voler tornar a fer sentir ahir la seva veu al carrer. La manifestació, que va recórrer el passeig marítim del municipi, volia ser també un instrument de pressió respecte de les dues mocions que podrien aturar el projecte: una que es votarà al Parlament a la tardor i una segona que es podria tractar dijous al consistori torrenc.

ESMENA POLÈMICA
La manifestació va coincidir amb la controvèrsia creada per l'esmena presentada per ICV i ERC (amb el suport del PSC) a la proposta de resolució que CiU havia entrat al Parlament de Catalunya per reclamar la inclusió dels terrenys del pla a l'EIN Muntanyans. L'esmena, tal com va explicar ahir el diputat d'ICV Daniel Pi, inclouria a l'espai protegit les gairebé deu hectàrees de zona verda, i a més instaria l'Ajuntament i la promotora a arribar a un acord satisfactori. A banda, es delimitarien altres zones del pla ara urbanitzables i susceptibles de protecció. L'aplicació de la proposta, a més, podria incloure una moratòria de les obres d'un any. Si CiU no acceptés incloure l'esmena, Pi va avançar que el PSC, ERC i ICV (amb majoria suficient) convertirien la proposta en una nova moció, que es votaria a la comissió de Medi Ambient. L'esmena, que no es tractarà fins a la pròxima tardor, hauria despertat recels de CiU i de la Plataforma Salvem els Muntanyans.

diumenge, 15 de juliol de 2007

Noves fotografies de la urbanització Muntanyans II del Carles Rico:


He anat a fer una passeig pel solar Muntanyans II, i he pogut constatar que la desforestació i el moviment de terres ja té un fort
impacte ambiental.
Dilluns dia 16, a les 18h al Patronat de Turisme de Torredembarra hi ha una Manifestació per protegir el solar Muntanyans II. Es molt important assistir en moment tan crític per l'espai.
Les fotografies les podeu veure a
http://public.fotki.com/carles/muntanyans/muntanyans-ii-la-de/
Si clickeu a Exhibicion de Fotos, podeu veure amigablament el reportatge. Aconsello que retardeu el tems de canvi d'imatges ja que no us permetrà llegir els comentaris.

Els diables porten a Torredembarra la màgia del seu foc i els balls parlats


EL PUNT. Tarragona
+ El ball parlat dels diables, ahir, a Torredembarra. Foto: O. MOLET
La festa major de Torredembarra va ballar ahir com cada any al so dels diables, enguany, però, s'hi va afegir un element nou: la XI Mostra de balls de diables centenaris amb parlaments de Catalunya. Aquesta és la segona vegada que el municipi de la Torre acull una diada com la d'ahir, amb nou colles participants i més de 300 diables.
Més tard, quan es va pondre el sol, els carrers del nucli antic de la població es van omplir de llum amb la cercavila de foc a càrrec dels diables.
Avui, arriba un dels moments més esperats de les festes, amb la processó que travessarà el municipi a les set de la tarda.

dissabte, 14 de juliol de 2007

ERC firma finalment amb el PSC i el GIT un pacte per formar govern

EL PUNT d'avui: M.L.. Torredembarra
A les vuit del vespre d'ahir, el govern de Torredembarra, format pel PSC i el GIT, va obrir les seves portes a un nou inquilí: Esquerra Republicana de Catalunya. Finalment, el grup nacionalista va decidir adherir-se a l'actual govern municipal després d'algunes setmanes d'assemblees en el si del partit. El pacte està segellat amb una rúbrica especial, ja que segons el socialista i possible futur regidor d'Urbanisme, Ramon Ripoll, es tracta d'un marc d'intencions i no pas d'un pacte tancat. «És un pacte viu que està obert a modificacions, i que donarà prioritat a tot allò que pugui anar succeint a mesura que avanci el mandat».

El consens va arribar ahir després de moltes setmanes d'estira-i-arronses, sobretot per la indecisió d'ERC, després que Alternativa Baix Gaià es despengés del pacte. Així, el govern de Torredembarra governarà en minoria amb només vuit regidors, cinc dels quals pertanyen als socialistes, dos a Esquerra i un al grup d'independents. Les carteres assignades dijous podrien experimentar modificacions, però no se sabrà del cert fins dimarts, quan es faci públic el cartipàs definitiu.

divendres, 13 de juliol de 2007

Aquests dies de Festa Major, tot descansant, recordarem amb nostalgia els inicis de la blocosfera torrenca...


He escollit aquest material que parla de les trifulques d'en Grangel, reescrit pel Pacman, entre altres coses per la seva premonició i actualitat perenne. La gent nouvinguda assaborirà aquesta joia arcaica com una novetat.

Avui l'Aquí es fa ressó de la Mostra de dissabte:

Carta oberta a l'Enric Grangel, del PSOE de Torredembarra

Amic Grangel. Fa uns dies teniem un petit debat en el bloc de l'amic Jordi Salvat, on tú em responies que tot i estar d'acord amb nosaltres, no acceptàveu tancar el pacte de govern a l'Ajuntament de Torredembarra amb nosaltres (Alternativa Baix Gaià), per ingerència nostra en els afers interns del PSOE local, et vaig respondre però no em dius res més per aquell mitjà. Com que últimament em faig un fart de repetir a tothom que em pregunta pels pactes a Torredembarra el mateix missatge, ara que tenim l'oportunitat, em sembla que el més honest per part meva precisament és tornar repetir fil per randa allò que ha estat objecte de debat aquests últims dies. Ho exposo públicament, ja que qui sap si d'això en surt una futura reconducció del tema. Mira, tal com ja saps, voliem proposar unes reformes en profunditat en determinades àrees de l'ajuntament en les que hi estàvem tots d'acord, com per exemple la d'urbanisme. Calia que el gestor (regidora o regidor) que portés les àrees a reformar, sigui l'impulsor de la reforma. Que qui hauria de proposar noms de nous gestors és el mateix alcalde del PSOE, i entre els quatre partits consensuar, no tant sols aquests sinó els noms de totes les regidories. Vosaltres hi estàveu a favor d'aquest punt. Si a la reunió del dia 19 de juny haguéssiu mantingut els mateixos negociadors, el pacte estaria tancat a hores d'ara de ben segur. Nosaltres fins aquell dia no havíem parlat de res més que del que he dit més amunt. A tall d'exemple vam comentar en una reunió de la negociació que tú mateix series un bon regidor d'urbanisme, que podries abordar millor la reforma d'aquesta àrea. Va ser, això sí que ho recorda la meva gent, un dels vostres negociadors, qui va dir amb molt de simplisme que això representaria demanar el cap de'n Ripoll. Després vàrem saber que en la vostra assemblea es va repetir aquesta fal·làcia. Ens poseu en boca nostra el que va dir aquell senyor. Les desavinences que parleu vénen a partir de la intervenció de Ramon Ripoll en el procés negociador, en això hi estem d'acord, no?. El 19 de juny es trenca la negociació unilateralment per part del PSOE a l'estrenar-se com a negociador el mateix Ripoll. Nosaltres abans no haviem parlat de personalismes, i espero que no sigui aquesta la raó, ja que és ben pobra. La nostra relació sempre ha estat portada èticament i política de forma carrecta amb tots els representants dels partits de la Corporació. No he vist mai cap desavinença, al marge és clar de les discussions habituals derivades de l'acció política normal. Per la resta del document del pacte celebro que coincidim en el seu redactat. Tal com van les coses entenc que ara sí que el senyor Ripoll és el problema, però no com a persona, sisplau, sinò per la forma que té d'abordar autàrquicament aquesta negociació. No entenem tampoc que ERC no comprengui res de res i digui erròniament que això és una discussió entre ABG i PSOE. Però ara ja hem prés una decisió en assemblea i ens mantindrem al marge del govern, mentre és clar el PSOE no resolgui les seves pròpies contradiccions. Repeteixo, estem a la vostra disposició sempre que vulgueu, però oblidant la reunió del passat 19 de juliol.

L'aprovació del cartipàs municipal de Torredembarra està pendent del pacte del PSC i la GIT amb ERC

EL PUNT d'avui: G. PLADEVEYA. Torredembarra
Tot i que un dels punts principals del ple celebrat ahir a Torredembarra era l'aprovació definitiva del nou cartipàs municipal, els dos partits que actualment governen a la població (el PSC i GIT) van manifestar que hi podria haver variacions en el nombre de regidories que es van anunciar en la sessió, així com en les persones que en seran els responsables. Segons van explicar fonts de l'alcaldia, aquests canvis serien motivats per l'entrada imminent d'ERC a l'equip de govern. El líder republicà, Gerard Ciuró, va confirmar que «es reestructuraran les responsabilitats» i que, fins i tot, «podria entrar en funcionament una altra delegació». Tot i això, Ciuró va afirmar que aquests noms es donaran a conèixer quan es formalitzi l'acord, que es preveu que se segellarà entre avui i demà. D'aquesta manera, es mantenen provisionals els càrrecs anunciats ahir, en què s'havia adjudicat, entres d'altres, la regidoria d'Hisenda a Santiago Ardèvol (GIT), la d'Urbanisme a Ramon Ripoll (PSC), la d'Esports i Educació a Susanna Navarro (PSC) i la regidoria de Governació a Enric Grangel (PSC).

A més, Ciuró va avançar que el pacte es firmarà entre avui i demà, i que, a principi de la setmana vinent, es farà públic el cartipàs definitiu. Amb la introducció dels republicans, doncs, l'equip de govern quedaria format per cinc membres del Partit Socialista de Catalunya, dos d'Esquerra Republicana i un del Grup Independent per Torredembarra.

D'altra banda, el número u d'ERC va desmentir els possibles rumors que apuntaven fa alguns dies que l'Alternativa Baix Gaià també entraria a formar part d'aquesta coalició.

ERC se suma hoy a PSC y GIT, pero el gobierno seguirá en minoría

DIARI DE TARRAGONA - COSTA d'avui: jordi cabré

El tripartito deberá buscar un nuevo socio antes de fin de año, tras la negativa de ABG de unirse a ellos

El pleno extraordinario que ha abierto la nueva legislatura torrense tendrá algunos puntos que caducarán en un plazo de 48 horas, ya que en lo referente al reparto de carteras sufrirá una variación con la entrada de un nuevo socio, ERC, que hoy firmará el acuerdo para gobernar junto al PSC y el Grup d'Independents per Torredembarra (GIT).

El portavoz republicano, Gerard Ciuró, admitía ayer tras el cierre de la sesión que hoy firmarán la adhesión y el sábado posiblemente emitan una nota informativa argumentando la postura y conociendo las carteras que les cederán los ediles socialistas.

Este pacto, entre PSC (5), GIT (1) y ERC (2) no permitirá que el nuevo gobierno tenga mayoría absoluta, por lo que deberá intentar en los próximos meses un acercamiento a la oposición para poder sumar un mínimo de 9 y tener estabilidad en esta nueva legislatura.

El alcalde, Manel Jiménez, admitía que tras romper las negociaciones con ABG no quedó más remedio que formar un gobierno minoritario el pasado 16 de junio y terminar de atar algunos flecos con ERC, que se han solucionado esta semana.

Precisamente, el portavoz de ABG, Lluís Suñé, argumentaba que la decisión de su partido, respaldada por asamblea, venía condicionada por la falta de consenso con las propuestas que había encima de la mesa, y ello provocó, después de la constitución del nuevo consistorio, que se rompiera cualquier posibilidad de acuerdo y que los ecosocialistas asumieran su rol en la oposición.

El sueldo del alcalde

Aunque era el primer pleno y la designación de concejalías levantó cierta expectación en la sala (hubo una veintena de asistentes), lo cierto es que la sesión fue rápida y amena.

Sólo la votación de la retribución del alcalde Manel Jiménez, que está en dedicación exclusiva, comportó una pequeña confrontación entre Jiménez y la portavoz de L'Agrupació, Maria Dolors Toda, quien votó en contra al considerar un sueldo demasiado alto. El alcalde, que cobrará alrededor de 55.500 euros al año, se defendió argumentando que el sueldo está por debajo del convenio y dentro de las recomendaciones de la Federació Catalana de Municipis.

dijous, 12 de juliol de 2007

Dilluns manifestació:


> Manifestació contra la urbanització de Muntanyans
EL PUNT. Torredembarra.
Veïns de Torredembarra han convocat una manifestació en contra del pla parcial Muntanyans II, en què es preveu la construcció d'una urbanització a la zona de Muntanyans. La manifestació tindrà lloc el dilluns 16, a les sis de la tarda, a la Casa del Carme del Passeig Marítim.

Els joves del Camp es vertebren.

dimarts, 10 de juliol de 2007

Ple extraordinàri 12 de juny, a les 13 del migdia.Aquests documents els he baixat de la pàgina de l'Ajuntament de Torredembarra, que els té en format pdf, jo només els he passat a format jpg per a la seva publicació visual.
Només cal que cliqueu damunt de cada pàgina per a que s'augmenti el full i facilitar la seva lectura.
Pel que veig segueix sense haver una delegació de competències en els companys d'ERC, que pel que sembla es mantenen en l'oposició, tal com estan les coses l'única forma d'aconseguir informació d'aquest tipus és aquest seguiment documental.
D'altre banda, podeu seguir la polèmica a:
http://salvat.blogspot.com/2007/07/quin-altre-pacte.html

dilluns, 9 de juliol de 2007

STOP MUNTANYANS II MANIFESTACIÓ

Com segurament ja estareu informats vivim per diversos motius un moment important en la lluita contra Muntanyans II. Per una banda hi ha una moció pendent d'ésser votada el proper ple del ajuntament la qual demana la suspensió cautelar de Muntanyans II. Per l'altre n'hi ha una altre pendent d'ésser aprovada al parlament de Catalunya a Barcelona la qual demana la inclusió en el PEIN de Muntanyans.

L'aprovació d'aquestes mocions, les quals no està clar que siguin aprovades degut a interessos que tampoc acaben d'estar clars, sería un avenç importantíssim en la lluita contra la urbanització al Pla Parcial Muntanyans II. Per aquest motiu ens trobem en un moment idoni en el qual és molt important i necessàri la presència de la població al carrer per demanar un cop més i presionar a la classe política per a que facin passos ferms i valents en la preservació de Muntanyans. També instem al present lector a aconseguir enganxines que serviràn per finançar la mateixa campanya.

Acabar fent el comentari que aquesta és una iniciativa d'un front comú fet per moltes entitats del poble de manera que no hi hauràn colors de partits polítics per enmig i es tractarà simplement de visualitzar la oposició real que hi ha a la vila de Torredembarra contra aquesta urbanització aprovada en circumstàncies de molt dubtosa legalitat.

EL DIA DILLUNS 16 A LES 18:00H TOTHOM A LA CASA DEL CARME DEL PASSEIG MARÍTIM (PATRONAT DE TURISME). DIFONGUEM-HO TANT COM PUGUEM, PASSEM-HO A TOTS ELS NOSTRES CONTACTES, PENJEM-HO A BLOGSPOTS I FOTOLOGS.

SI EL PRESENT ÉS LLUITA: MUNTANYANS II ES POT ATURAR!!!

dissabte, 7 de juliol de 2007

Primera reunió de l'Assemblea Comarcal del Baix Gaià. A La Violeta d'Altafulla.Avui ha estat un dia de joia, hem reunit per primera vegada l'Òrgan Màxim del nostre partit. Ha estat poc més que una roda de presentacions, però ha estat un pas que calia fer. Ha representat la culminació d'un camí que va arrencar la primavera del 2002 fet a tentines i sense saber que avui l'ABG a nivell comarcal és una força puixant i amb una ideologia sòlida. Els partits clàssics haurien d'emmirallar-se en el nostre model organitzatiu. Esperem la consolidació d'aquest òrgan la propera tardor amb la celebració de la Segona Assemblea Comarcal del Baix Gaià.

divendres, 6 de juliol de 2007


Muts i a la gàbia

Isabel-Clara Simó

Si hi ha alguna cosa en què tots els catalans estàvem d'acord, amb excepció de la dreta ultra, és en la necessitat de fer sortir la llengua catalana de la intimitat de la llar i portar-la als àmbits públics, dels mitjans de comunicació al comerç, de l'escola al lleure. És l'única manera d'evitar la mort d'una llengua. Fins ara, i amb encerts i retrocessos, aquest consens s'anava mantenint, entre la histèria dels espanyolistes que es veuen sempre amenaçats pel català. Però ara hi ha símptomes que aquest consens s'està trencant. No hi tenen res a veure ni les ràdios apocalíptiques ni els immigrants. Les mesures provenen del nostre propi govern, on manen els "nostres". Per exemple: se'ns ha parlat d'una tercera hora en castellà a l'escola, quan en cap àmbit pedagògic hom no ho havia ni analitzat ni demanat; és més, després de comprovar que el nivell d'espanyol dels alumnes catalans era exactament el mateix que els dels alumnes d'Extremadura; a continuació se'ns diu que per ser ben cosmopolites renunciem al doblatge de pel·lícules en català, i que les doblem a l'anglès, que el català ja el posarem en subtítols, com li correspon, amb la qual mesura no tan sols fem retrocedir la presència pública del català, sinó que farem fugir la majoria dels aficionats al cinema; tot seguit se'ns explica que, en la programació del Teatre Grec, la presència del teatre català serà purament episòdica, i per acabar-ho d'adobar se'ns ha dit que "Els segadors" no podrà ser cantat a Frankfurt: som tan moderns que en farem un ballet; això sí: ben mut, no sigui que algú es molesti. Amb amics així, per a què necessitem enemics?

No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa. No podran res davant d´un poble
unit, alegre i combatiu" Vicent Andrés Estellés