Arxiu del blog

dissabte, 30 de juliol de 2011

Per ara, no anem bé.

El passat dos de juliol, l’alcalde de Torredembarra era entrevistat pel Diari de Tarragona i entre altres coses deia que: “l’economia de Torredembarra està sanejada”. Cap problema diríem aquí si no sabéssim que el deute local està pels vint-i-cinc milions d’euros aproximadament, més els interessos. He mirat a www.diccionari.cat el significat del mot “sanejar” i llegeixo: “Dur a terme operacions reals o comptables encaminades a obtenir-ne grans beneficis, sia a curt o a llarg termini...”, i en part ho he entès sabent que el sou de l’alcalde està sobre els cinquanta-mil euros anuals. Potser el que hauria de fer l’alcalde, ara que acumula dos sous públics (també és diputat provincial), es renunciar a un d’aquests dos sous com indica la llei. Però que renunciï al sou d’alcalde, que podria ajudar-nos a eixugar millor el deute local.
Mireu, en un altre ordre de coses els nous regidors de l’oposició són vàlids per a portar el Quadre de Santa Rosalia, per ser membres del Patronat Municipal de Cultura o del Patronat Municipal de Turisme, i fins i tot poden casar, però segons l’alcalde no valen per a ser membres de Port Torredembarra, S.A., empresa en la que l’Ajuntament de Torredembarra hi té dos consellers. La representació en empreses, organismes, patronats i altres, hauria de respondre a la mateixa proporcionalitat del Plenari municipal, que és la que han decidit les urnes, i si l’alcalde decideix retirar la confiança en un representant municipal i el vol substituir, no hi veig cap problema sempre que si és de l’oposició en reposi un altre de l’oposició.
Finalment aquest dijous s’ha aprovat el pressupost municipal pel 2011, a set dotzens de la seva execució. Vint-i-cinc milions d’euros. Tard i amb presses, majoritàriament l’oposició hi ha votat en contra per les formes. Malgrat tot sóc dels pocs que creu en el missatge que el govern ha deixat entendre: pels pressupostos de 2012 esmenaran la plana.

Esborrany per al Mònic d'agost de 2011

divendres, 29 de juliol de 2011

L’Ajuntament de Torredembarra capdavantera en l’aplicació de criteris sostenibles al mobiliari urbà

La gestió sostenible de Torredembarra és un fet gràcies a l’implicació del seu equip humà i al compliment dels compromisos adquirits amb el programa "Agenda 21" al qual està adherit.
Els àmbits estructurats del programa fan referència a la millora de la qualitat ambiental urbana, conservació i millora d'espais rurals i naturals, diversificació de l'economia local amb activitats sostenibles, informació i educació ambiental, cohesió social i gestió sostenible als sectors ambientals clau: energia, aigua i residus.
Amb aquesta idea ha optat per la instal·lació de mobiliari urbà sostenible en les recents obres d'acondicionament del centre de la Vila.
L’empresa proveïdora ha estat Grisverd, l'empresa terraltina resultant de 4 generacions de treballadors del ferro. Tota la producció de Grisverd es realitza a les instal·lacions ubicades a Gandesa, sense subcontractacions, prioritzant proveïdors locals i fomentant les xarxes econòmiques de proximitat.
Tot i ser una línea productiva jove, Grisverd sobre pas i es posiciona fermament en aquest sector amb un producte d'alta qualitat i amb reconeixements tant importants com el 1er Premi Ebreambient a la sostenibilitat 2011 i Producte seleccionat als prestigiosos Premis Delta Adifad.
El mobiliari instal·lat és concebut sota criteris d'ecodisseny i ecoinnovació en els processos productius. Segons l’ACV realitzat es demostra un estalvi dimpacte ambiental del 45% respecte daltres productes convencionals. Els materials més utlitzats són l'acer corten que no necesita cap tipus d'acabat (lacat, zincat, galvanitzat...) ni manteniment. Als bancs es substitueix la fusta per material recuperat (amb garantia de procedència nacional i distintiu de garantia de qualitat ambiental), eliminant les despeses de manteniment durant tota la seva vida útil.
Font: Ribera online

dimecres, 6 de juliol de 2011

La nulidad de Muntanyans II podría hipotecar el municipio durante años

El pla es va iniciar amb Bargalló de regidor d'urbanisme i es va aprovar amb Nadal de conseller.

La declaración de nulidad del plan parcial de Muntanyans II por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha abierto un nuevo escenario en un asunto que lleva cinco años de continua polémica. El hecho de que la Generalitat decida o no agotar la vía judicial administrativa e interponer recurso ante el Tribunal Supremo deja abiertas una serie de cuestiones, la principal de las cuáles se centra en la indemnización que deberá percibir la empresa promotora del proyecto, Vegas de Guadaira S.L. Todavía se desconoce la cifra exacta, aunque podría rondar los 100 millones de euros.

Esta cantidad debería ir a cargo tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Torredembarra, puesto que el proyecto de urbanización de esta zona inundable fue aprobado con el anterior equipo de Gobierno encabezado por Manuel Jiménez (PSC). Aun así, el reparto de la deuda, en caso que finalmente deba llevarse a cabo si es que el Gobierno catalán no recurre la sentencia, no se dará a conocer hasta, como mínimo, mañana, durante la celebración la Comisión de Urbanismo de Tarragona en la qué participará el delegado del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, César Puig.

Hasta entonces, la Generalitat se ha negado a hacer ninguna declaración al respecto.

Por otro lado, el ‘Diari’ pudo contactar ayer con el ex alcalde de Torredembarra, el socialista Manel Jiménez. El proyecto fue aprobado bajo su mandato, aunque él es claro al respecto. «Yo actué siempre de acuerdo con la normativa existente. Siempre fue la Generalitat la que acabó decidiendo si se aprobaba o no el Plan Parcial. ¿Qué ahora la sentencia lo anula? me parece perfecto». Mientras, la Plataforma Salvem Muntanyans II espera el movimiento de la Generalitat para seguir actuando. Desde el ente ya se ha asegurado que si el Gobierno catalán recurre lo consideraría como «algo indignante».

Todas estas preguntas que siguen en el aire podrían responderse mañana, cuando César Puig debe posicionarse en la Comissió d’Urbanisme en Tarragona. Veremos qué ocurre.

Font: Diari de Tarragona

dimarts, 5 de juliol de 2011

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DECLARA NUL DE PLE DRET EL PLA PARCIAL MUNTANYANS II DE TORREDEMBARRA

La Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat mitjançant Sentència declarar nul de ple dret el Pla Parcial Munyanyans II.

El citat pla parcial va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona el 8 de juny de 2006 i contra el mateix es va interposar recurs contenciós administratiu per part de la Plataforma Salvem els Muntanyans. La immobiliària Vegas de Guadaira S.L. i La Generalitat de Catalunya es van personar en el procediment per oposar-se a les pretensions de la Plataforma.

La Sentència, de data 19 de maig de 2011, assenyala que procedeix la declaració de nul·litat de ple dret del Pla Parcial per vulnerar la prohibició legal d’urbanitzar i edificar en zones inundables.

La Sentència justifica tal decisió remetent-se a la “manifiesta claridad” de la prova pericial practicada: informes de geòlegs i hidrogeòlegs, així com l’informe emès per la mateixa Agència Catalana de l’Aigua de 18 de març de 2004. Informe on s’establia la prohibició d’estacionament de vehicles en
determinats carrers de la urbanització projectada, la construcció de murs perimetrals de contenció de l’aigua, carrers que funcionaven com a canals a cel obert, etc.

Tal cúmul de despropòsits ha suposat l’anulació de ple dret del Pla Parcial Muntanyans II.

Davant d’aquesta situació excepcional la Plataforma Salvem els Muntanyans volem fer les següents manifestacions:

1.     Manifestem la nostra satisfacció i la nostra alegria per la Sentència. Una Sentència que atura el Pla Parcial Muntanyans II que suposava la destrucció de l’Espai d’Interès Natural d’Els Muntanyans amb la projecció de construir més de 500 habitatges i que, en tant que es tracta d’una zona d’alt risc d’inundació, posava en perill la vida de les persones que poguessin viure en aquests terrenys.

2.     Manifestem el nostre convenciment més absolut que aquesta és una victòria de totes aquelles persones que han donat suport als postulats de la Plataforma Salvem els Muntanyans. El posicionament que hem mantingut des del primer dia, l’oposició més absoluta a cap tipus d’edificació en aquest espai, ha estat clau per tal d’arribar a la Sentència dictada pel TSJC. El nostré més sincer i entusiasta agraïment a tots aquells homes i dones que han posat el seu gra de sorra per ajudar a la Plataforma Salvem els Muntanyans. L’ esforç no ha estat en va.

3.     Rebutjem qualsevol intent de la classe política d’apropiar-se d’aquesta victòria judicial i de posar-se medalles que no els hi pertoquen. La totalitat de la classe política no ha estat a l’alçada d’allò que exigien els ciutadans de Torredembarra. Per mala fe, negligència o mediocritat, no han sabut -o no han volgut- fer els esforços necessaris per defensar els interessos del nostre poble.

4.     Constatem, novament, la manca de transparència que va portar a l’aprovació del Pla Parcial Muntanyans II. Malgrat les nombroses deficiències existents i malgrat els informes que acreditaven l’alt risc d’inundació de la zona, l’Administració va preferir ignorar-los i donar preferència a l’aprovació del Pla.

5.     Finalment, davant del nou escenari que dibuixa la Sentència, la qual esborra del mapa qualsevol intent d’edificació en aquest espai, demanem a les Administracions implicades que duguin a terme les actuacions necessàries per tal de recuperar aquests terrenys i s’incorporin definitivament a l’Espai d’Interès Natural d’Els Muntanyans.

Font: Plataforma Salvem els Muntanyans. Torredembarra, 4 de juliol de 2011

diumenge, 3 de juliol de 2011

Daniel Masagué: ‘La economía de Torredembarra está saneada’

Lleva tres años de la anterior legislatura de experiencia como Alcalde ¿cambiará su forma de proceder?
Sí. Debe cambiar en positivo. Lo que se ha hecho hasta ahora y en las circunstancias que había no se hiciera lo correcto, pero hay un nuevo escenario con personas nuevas y una correlación de fuerzas políticas diferente al otro mandato.

¿Qué líneas de cambio se están planteando aplicar?
Tenemos una situación económica mejor que antes para poder iniciar una nueva etapa. Debemos corregir errores del pasado y después tener claros los objetivos de la nueva etapa que empieza.

Hablaba de errores del pasado ¿Por ejemplo?
Uno de los más importantes es la falta de comunicación en todos los aspectos: oposición y ciudadanía para explicar qué hacemos y porqué lo hacemos. La falta de información nos ha llevado críticas.

¿Y cuáles son los objetivos?
Los objetivos son las personas. Debemos cuidar a aquellos vecinos que lo pasan mal por culpa de la crisis y después ya nos pondremos en otros asuntos importantes.

En el gobierno habrá tres dedicaciones exclusivas ¿Es compatible con la crisis?
Insisto una vez más que en Torredembarra tenemos una economía saneada y que está bien. No estamos obligados a hacer ninguna medida de contención, aunque sí que las aplicaremos porque queremos ser todavía más ahorradores, pero insisto que estamos en una situación económica buena.

¿Esta es la razón de las dedicatociones exclusivas?
La razón es que si un concejal está plenamente dedicado a su responsabilidad municipal hará más y mejor trabajo y podré exigir más. Torredembarra, por el volumen de trabajo que tiene necesitaría casi todos sus concejales de gobierno con dedicación. Serán Pere Font, Rosa Mª Guasch, Francesca Felguera y yo como alcalde.

¿Todos de CiU?
Se ha hablado con todos los concejales (CiU, PP y GIT) y se ha creído que eran las áreas que más necesitaban esta ocupación plena del concejal.

¿Alguien se le ofreció para tener una área con dedicación exclusiva?
En ningún momento. Fui yo quien lo decidió por necesidad.

¿Habrá cambios en el funcionamiento consistorial?
El Ayuntamiento debe cambiar su forma de proceder. Debe ir eliminando la estructura funcionarial vigente y ser una administración más ágil y efectiva. Es mucho trabajo que debemos hacer y otra mentalidad.

Ustedes han tenido problemas financieros por su deuda para hacer inversiones ¿Podrán ahora cambiarlo?
En la pasada legislatura el PSC, que había ganado las elecciones, hizo un plan de inversiones para los cuatro años. Quizá ahora el plan será de desinversión. Pagar lo que debamos y hacer los proyectos pequeños, los de ciudad los que ayuden al ciudadano.

Font: Diari de Tarragona