Arxiu del blog

dijous, 20 de març de 2008

Un històric d'ICV demana la dimissió de Baltasar, per l'afer d'Els Muntanyans


Francesc Mercadé, un històric d'ICV a Torredembarra, demana al seu bloc la dimissió del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, després d'un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sobre els Muntanyans. Mercadé -"membre d'ICV des de la seva fundació, anteriorment era adherit a l'Entesa de Nacionalistes dEsquerra i abans a Nacionalistes d'Esquerra. Quan era més jove encara, va militar a la JCC i al PSUC"- explica que "un tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua, que depèn del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que dirigeix l'Honorable Senyor Francesc Baltasar, membre d'Iniciativa per Catalunya Verds, autoritza les obres de canalització del Torrent de Gibert".

"Aquest Torrent que anega de forma endèmica l'espai inundable del pla parcial 4b de Torredembarra, anomenat també Muntanyans II. Aquest Torrent de Gibert que no apareix al Pla General d'Ordenació Urbana, en la recent revisió dirigida per l'aleshores regidor d'urbanisme i medi ambient de l'Ajuntament de Torredembarra, el també Honorable Senyor Josep Bargalló. No servint de res els informes prèvis de l'INUNCAT, avisant del risc d'inundació en la zona. Vulnerant els preceptes de la llei 12/85 d'espai naturals que teòricament protegeix les zones humides".

"Aquest tècnic de l'ACA potser no sap que l'autorització la redacta quan la canalització ja s'està executant, i quan ja estan quasi enllestits els treballs d'urbanitzar la zona. Potser ni ha posat els peus a la zona. La seva actuació s'ajusta a Dret?"

"La famosa comisió de seguiment sobre la protecció de Muntanyans II, integrada per la Generalitat i l'Ajuntament podria reunir-se a la quarta planta de l'edifici de convencions que hi pensen contruïr, i així fer un seguiment més en directe i "in situ" de l'estat de degradació del suposat Espai d'Interés Natural Platja de Torredembarra i Creixell, a l'espai dels Muntanyans. Espai que per descomptat no li interessa a l'Honorable Senyor Francesc Baltasar".

"Honorable Senyor Francesc Baltasar- acaba-, quan pensa dimitir, ara, o quan es produeixi la propera inundació en la zona humida?"

Publicat a: E-NOTICIES