Arxiu del blog

dimecres, 19 de març de 2008

"Requiescat in pacem" Espai d'Interès Natural Platja dels Muntanyans..., Honorable Senyor Francesc Baltasar. Gràcies per tot!


"Uno de los técnicos de la ACA en la delegación de Tarragona firma este informe, cuyas conclusiones dicen que, «examinado el expediente, y por todo lo que se expone en él, esta Unitat informa favorablemente sobre la autorización de obras para el encauzamiento del torrent de Gibert, dentro de las obras de urbanización del plan parcial Muntanyans II».

Estas conclusiones de la ACA fijan tres condicionantes: que este encauzamiento debe hacerse en un plazo de 12 meses; que se debe garantizar una salida por debajo de la vía del tren con una tubería de 800 milímetros de diámetro (posterior a una zona de laminación); y que la promotora debe poner una fianza de 9.000 euros «para garantizar la correcta actuación».

Con este espaldarazo técnico del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, Vegas de Guadaira tiene en su poder todos los requisitos para que su objetivo final (una urbanización de alto standing al lado de un espacio de interés natural) sea una realidad en los próximos años."

Amb aquests paràgrafs ahir llegíem atònits al Diari de Tarragona, que un tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua, que depèn del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que dirigeix l'Honorable Senyor Francesc Baltasar, membre d'Iniciativa per Catalunya Verds, autoritza les obres de canalització del Torrent de Gibert. Aquest Torrent que anega de forma endèmica l'espai inundable del pla parcial 4b de Torredembarra, anomenat també Muntanyans II. Aquest Torrent de Gibert que no apareix al Pla General d'Ordenació Urbana, en la recent revisió dirigida per l'aleshores regidor d'urbanisme i medi ambient de l'Ajuntament de Torredembarra, el també Honorable Senyor Josep Bargalló. No servint de res els informes prèvis de l'INUNCAT, avisant del risc d'inundació en la zona. Vulnerant els preceptes de la llei 12/85 d'espai naturals que teòricament protegeix les zones humides.

Aquest tècnic de l'ACA potser no sap que l'autorització la redacta quan la canalització ja s'està executant, i quan ja estan quasi enllestits els treballs d'urbanitzar la zona. Potser ni ha posat els peus a la zona. La seva actuació s'ajusta a Dret?

La famosa comisió de seguiment sobre la protecció de Muntanyans II, integrada per la Generalitat i l'Ajuntament podria reunir-se a la quarta planta de l'edifici de convencions que hi pensen contruïr, i així fer un seguiment més en directe i "in situ" de l'estat de degradació del suposat Espai d'Interés Natural Platja de Torredembarra i Creixell, a l'espai dels Muntanyans. Espai que per descomptat no li interessa a l'Honorable Senyor Francesc Baltasar.

Honorable Senyor Francesc Baltasar, quan pensa dimitir, ara, o quan es produeixi la propera inundació en la zona humida?

1 comentari:

El fantasma del castillo ha dit...

Mercadé...estos no dimiten nunca, son buitres carroñeros.. y de honorable, Nada de Nada; El honor hace tiempo, que lo han perdido muchos, sobretodo, cuando hay pasta de por medio. besitos