Arxiu del blog

diumenge, 11 de maig de 2008

ECOLOGISTES EN ACCIÓ PROPOSA UTILITZAR LA DESALOBRACIÓ DE LES AIGÜES DE L’AQÜÍFER DEL BESÒS COM ALTERNATIVA A LA INTERCONNEXIÓ CAT-ATLL.

Alternativa al transvasament de l’Ebre: ECOLOGISTES EN ACCIÓ PROPOSA UTILITZAR LA DESALOBRACIÓ DE LES AIGÜES DE L’AQÜÍFER DEL BESÒS COM ALTERNATIVA A LA INTERCONNEXIÓ CAT-ATLL.

Segons va donar a conèixer el Conseller de Medi Ambient i Habitatge en el decurs de la sessió de constitució de la Taula Nacional de Sequera, la solució adoptada és la que finalment recull el Reial Decret Llei de 21 d’abril, ratificat dimarts passat pel Congrés de Diputats: l’aportació d’aigua de l’Ebre a través de la interconnexió CAT-ATLL. Amb aquesta obra es transvasaran a la part del Sistema Ter-Llobregat subministrat per la xarxa ATLL fins a un total de 3,9 hm3/mes, amb un màxim de 50hm3/any. Atenent que aquesta xarxa es preveu que deixi de funcionar un cop en marxa la desalinitzadora del Prat la quantitat d’aigua transvasada seria d’uns 30hm3 i escaig entre els mesos d’octubre del 2008 i maig del 2009, data en que es preveu que aquesta intsl•lació de subministrament estigui posada en marxa.

En aquesta primera reunió de la Taula Nacional de la Sequera, Ecologistes en Acció de Catalunya va ser un dels pocs grups presents, a més de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, en manifestar contundentment el seu posicionament contrari a la interconnexió de conques CAT-ATLL a través del tram Tarragona-Olèrdola atès que considerem que encara hi ha altres noves possibles fonts d’abastament per fer front a aquest dèficit de 30 i escaig Hm3 previst pel govern i contemplat en l’esmentat Reial Decret-Llei.

Ecologistes en Acció de Catalunya considera que accions urgents com poden ser la desalobració d’aqüífers de l’àrea metropolitana de Barcelona com poden ser els importants aqüífers del Besòs i l’aprofitament dels efluents de les depuradores del Besòs (Sant Adrià, La Llagosta, Montornès del Vallès, Cobega, SA, etc.) transferit aigües amunt de la potabilitzadora de Cardedeu tal com s’està fent amb la transferència de l’efluent de la depuradora del Llobregat aigües amunt de la potabilitzadora de Sant Joan Despí són accions que aportarien un volum d’aigua suficient per evitar els possibles talls de la xarxa en cas que no plogués. Aquestes propostes varen ser incloses per Ecologistes en Acció de Catalunya el passat dilluns dia 28 d’abril a Montcada i Reixac en la sessió temàtica d’abastaments del procés participatiu de la conca del Besòs del Pla de Gestió de Conca Fluvial de Catalunya organitzat per l’ACA en compliment de la Directiva Marc d’Aigua. Cal tenir present, a més, que alguns prestigiosos climatòlegs han pronosticat pel que resta d’any nombroses pluges i que ara mateix els embassaments del sistema Ter-Llobregat es troben al 25% de la seva capacitat.

Pel que fa al propi aqüífer del Besòs (Baix Besòs i Pla de Barcelona), cal tenir present que, segons documentació de la pròpia Agència Catalana de l’Aigua, aquest aqüífer té uns recursos disponibles de 52,3 hm3/any, dels quals se n’extreien 20 per a usos industrials i 4 per a usos de subministrament fins que l’any 2007 l’empresa Societat General d’Aigües de Barcelona (AGBAR) va posar en marxa una desalobradora per nanofiltració i òsmosi inversa de baixa pressió que ha permès incrementar la captació per a subministrament fins a 10 hm3/any.

Dins el capítol d’obres d’emergència previstes per a garantir el subministrament actual i a executar aquest estiu de 2008 per part d’AGBAR es troba la recuperació de dos pous al delta del Besòs amb tractament amb stripping i òsmosi inversa que representaran una detracció de l’aqüífer de 0,5 hm3/mes. Sumant, doncs, aquests 6 hm3/anuals que es poden obtenir d’aquests dos pous als 6 hm3 anuals de més que ja s’obtenen, això representaria una extracció de 36hm3/any d’un aqüífer que en té 52,3 de disponibles. Aquests 16 hm3 restants representen més del 50% dels 30 i escaig que cal aportar des de la conca de l’Ebre a Través de la connexió CAT-ATT. Si sumem aquesta quantitat als 2,5 hm3/mes que l’ACA proposa recuperar de la depuradora del Prat i, a més, sumem les aportacions de les depuradores del Besòs, resulta que estaríem davant dels recursos suficients per no haver de transvasar aigua de l’Ebre a través d’aquesta conducció encara que estiguéssim sota el llindar de la probabilitat de pluges emprades en els càlculs del propi govern català.Tenint en compte aquesta possibilitat alternativa, així com altres que s’estan estudiant dins la confederació d’Ecologistes en Acció, lamentem que el Conseller de Medi Ambient i Habitatge no acceptés la proposta del catedràtic d’Ecologia de la UB i assessor del Departament en matèria d’aigües, Dr. Narcís Prat, d’endarrerir les obres de la interconnexió CAT-ATLL un mes atenent que els embassaments es troben al 25% de la seva capacitat, proposta que va tenir lloc en el decurs de l’esmentada Taula Nacional de la Sequera . El Dr. Narcís Prat, expert reconegut en la matèria va proposar aquest enderreriment per a contrastar diferències en la diagnosi que ha donat lloc a la proposta d’interconnexió però aquesta proposta que va ser rebutjada immediatament pel representant del grup Parlamentari socialista Il. Sr. Miquel Iceta, que va al•legar responsabilitat de govern en l’execució immediata de les obres tot i l’augment del volum d’aigua embassada. Aquesta treva proposada pel Catedràtic Narcís Prat era una excel•lent proposta que hagués pogut permetre respondre els dubtes sobre la manca d’altres alternatives manifestats per la Plataforma en Defensa de l’Ebre i Ecologistes en Acció sobre la diagnosi que ha possibilitat aquesta obra, després que ambdues associacions manifestessin obertament estar en contra del transvasament de l’Ebre, precisament per questa manca d’informació sobre les alternatives estudiades pel Govern.

A la vista de la negativa d’estudiar altres propostes i/o respondre dubtes raonats sobre les alternatives al transvasament d’aigua de l’Ebre, Ecologistes en Acció de Catalunya considera que la decisió dels governs català i espanyol de construir el transvasament de l’Ebre fins a Barcelona és precipitada i sembla supeditada als interessos econòmics de les companyies distribuïdores d’aigua i a la insostenible política de destrucció territorial de Catalunya impulsada per les polítiques de creixement del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que insisteix en el model de creixement urbanístic que, precisament, està ocasionant la problemàtica de subministrament que patim i patirem en un futur proper.

Font: Ecologistes en Acció