Arxiu del blog

dimarts, 16 d’octubre de 2007

El misteriós cas de les esmenes de protecció de Muntanyans II, o quí vol sortir a la foto?


Parlament de Catalunya. 10 d'octubre de 2007. Proposta de resolució sobre la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II, de Torredembarra (Tarragonès) COSULTA D'EXPEDIENTS: Proposta de resolució sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l'espai d'interès natural Platja de Torredembarra i Creixell, Legislatura d'obertura 8, Tipologia de tramitació Proposta de resolució, Número d'expedient 250-00363/08, Data obertura expedient 10.10.2007, Proponents GP PSC-CpC , GP ERC , GP ICV-EUiA, Número de registre d'entrada 15840, Situació Tramitable, Procediment Ordinari.
Aquesta proposta: "El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 1.Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els terrenys situats en els espais lliures corresponents al Pla Parcial Munyanyans II siguin inclosos en l'Espai d'Interés Natural "Platja de Torredembarra i Creixell". 2. Considerar la conveniencia de la inclusió en aquest PEIN de les superfícies adjacents als espais lliures assenyalats anteriorment que es consideri necessari i imprescindible incorporar a l'àmbit a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les oportunes mesures cautelars de protecció. i 3.Impulsar els acords entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Torredembarra, i la resta d'implicats que permetin si s'escau l'assoliment d'aquests objectius." Va ser rebutjada inexplicablement per CiU, amb el suport del PP, i suposadament a instàncies de la Plataforma Salvem Els Muntanyans, inductora del text original presentat per CiU, a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya.
Quan aquesta moció arribi una altra vegada a la Comissió esmentada del Parlament, seerà rebutjada per CiU i PP?, i en cas que hi dónin suport, perquè van rebutjar les esmenes?
Entretant la urbanitzadora va fent, i ERC no comparteix (i no entén) la nostra bel·ligerància. Només faltaria. Precisament no estem en el govern municipal, per la incomprensió d'ERC, la falta de confiança del PSC, i la indiferència del GIT. ERC no pot tolerar que l'Ajuntament hagi de pagar uns errors comesos pel pròpi Ajuntament. Mirin Senyors d'ERC, si de veritat volen ser coherents en aquest tema, callin. Amaguin el cap sota l'ala o enterrint-lo com els estruços. Només així mantindran la coherència. Jo per la meva par insistiré en proposar primer al meu partit l'ABG, i després que aquest proposi a l'Ajuntament reservar entre 1 i 1,5 milions d'euros per fer front a possibles indemnitzacions compartides, i que l'Ajuntament ho faci saber tant a la Generalitat com a l'Estat. Ja que jo sí que no comparteixo amb Vostès Srs. d'ERC que si el problema s'ha generat a l'Ajuntament, perquè no pot ser el mateix Ajuntament que dóni el primer pas cap a la solució.
I si això ens ha de costar diners, doncs es paguen. Fa poc el matex Alcalde, el Sr. Jiménez parlava en un Plenari Municipal de la necessitat de salvar l'honorabilitat de les decisions dels Regidors de l'Ajuntament de Torredembarra, amb diners si cal. Vostès Srs. d'ERC, reconeixen que hi ha hagut errors, no? I pensen que no s'han de corregir? Mirin parlant la gent s'entén, i sense parlar la gent es converteix en morosa.
Estem aprop de la solució a un problema que ha fet perdre molt temps a tothom, perquè li girem l'esquena a solucions, encara que siguin parcials?

3 comentaris:

carles ha dit...

Si CIU no accepta les esmenes es pel simple de fet de que ho volen protegir tot.
Un si a les esmenes significa conformitat amb una cosa que no arregla el problema.

Com que les esmenes s'aprobaran igualment es normal que votin que no.

M'ha agradat el teu discurs valent que posa en discussió el paper d'ERC i la claretat d'idees. Ara només falta que convencis en Daniel Pi per a que deixi anar calerons la generalitat.

Anònim ha dit...

T'agradi o no la Misteri i els de CIU han complert la seva paraula en el tema dels Muntanyans. No tothom pot dir el mateix

Francesc Mercadé ha dit...

Quan parlo de Muntanyans, i ho relaciono amb la CiU local, no parlo de l'actitud recent o actual del meu amic Mesegué, i ell ho sap perquè n'hem parlat en més d'un cop. L'actitud de CiU històricament ha estat de tirar endavant la urbanització. No he parlat amb altra gent de CiU, i no descarto que segueixin pensant el mateix que abans. En Mesegué pot ser de CiU, però no pensa com CiU. Des del teu anonimat no sé a què més pots referir-te.