Arxiu del blog

dilluns, 15 de setembre de 2008

El web municipal de Torredembarra està bastant desatès.


No és tant difícil, i no justifica la desatenció el fet que els canvis es produissin fa poc temps. En poc més d'un mes que portem de nou equip de govern hi hauria d'haver hagut temps d'actualitzar les dades. Només cal entrar a l'apartat "L'Ajuntament on-line", per veure que la cosa no va. Entrar a Òrgans de govern" és un poema. Pel que fa a Juntes de Govern Local portem un endarreriment natable, la més recent és l'acta de la sessió ordinària de 3 de juliol de 2008. Quan a Plenaris Municipals la última acta publicada és de la sessió extraordinària de 27 de juny de 2008. Per no parlar de l'absolut desgavell en l'organigrama del Consistori, on hi ha llocs que ja figura el nou alcalde, però en la majoria de referències encara hi consta l'equip anterior. El web municipal, si n'hi ha, ha de complir els efectes de tauler d'anuncis municipal. Si es volen fer canvis i s'hi està treballant, amb penjar un "en construcció", n'hi ha prou, cas contrari i a ulls de la societat denota manca de rigor. Esperem que una vegada passat el proper Plenari es vegi una millora en aquest sentit.

Font: WEB MUNICIPAL