Arxiu del blog

dimarts, 4 de desembre de 2007

Torredembarra, curs 2007-2008: 2.777 alumnes matriculats.


Avui 4 de desembre de 2007 el BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175 publica dues respostes que afecten a Torredembarra: Pregunta formulada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió al Govern a respondre per escrit sobre les matriculacions per al curs 2007-2008 als centres d’educació infantil i primària del Tarragonès. Als CEIP de la comarca del Tarragonès s’han produït les matriculacions següents per al curs 2007-2008: .../...Municipi: Torredembarra – CEIP Antoni Roig: 511 alumnes – CEIP de Torredembarra: 40 alumnes – CEIP L’Antina: 363 alumnes – CEIP Molí de Vent: 464 alumnes .../...sobre els instituts d’educació secundària .../...Municipi: Torredembarra – IES Ramon de la Torre: 700 alumnes – IES Torredembarra: 699 alumnes.