Arxiu del blog

dissabte, 26 de juliol de 2008

Què són les dretes?


Seguint amb aquesta aproximació al debat municipal de qui o perquè han d'apropar-se responsablement a l'exercici del poder, avui parlem de la dreta o de les dretes. De la mà de la Viquipèdia altre cop:
La dreta és una direcció, oposada a l'esquerra, que distingeixen les persones per la seva lateralitat. És una direcció relativa, ja que depèn del punt de vista del observador (una mateixa direcció serà dreta o esquerra en funció d'on se situï la referència).
La dreta política: Políticament, els partits o grups de pressió es poden dividir en dues branques: dreta i esquerra, tot i que les fronteres són difuses i que hi ha molts defensors de la tercera via o síntesi. Aquesta concepció és molt etnocèntrica, ja que es refereix a la situació europea i no es traslladable a altres zones del món.
S'associa la dreta als partis conservadors, defensors del neoliberalisme i democristians. Acostumen a defensar una moral tradicional de base judeocristiana i poc intervencionisme econòmic de l'Estat.
La dreta en psicologia: En psicologia, sovint s'associa l'hemisferi dret del cervell a les parts més creatives i intuitives de la persona. Allà estarien localitzades les àrees responsables de les emocions, del pensament integral i no racional. L'evidència científica afirma que les funcions cerebrals no estan tan lateralitzades, si bé és cert que hi ha un predomini de la part dreta en el pensament holístic i els sentiments.

Font: Viquipèdia