Arxiu del blog

diumenge, 18 de març de 2007

Un estudi del govern estatal congela, per ara, la urbanització dels Muntanyans. El nou compromís de la direcció general de Costes pot retardar l'inici


El moviment social en contra de la urbanització de Muntanyans II està davant de gairebé l'última oportunitat per aturar el polèmic pla parcial que afecta l'únic espai encara verge a la costa del Camp de Tarragona, concretament a Torredembarra. El director general de Costes, José Fernández, s'ha compromès a elaborar des del Ministeri de Medi Ambient un estudi de l'impacte ambiental que la urbanització provocaria sobre l'espai d'interès natural Muntanyans. Segons Suñé, aquest pas podria suposar que l'inici de les obres de construcció dels 550 habitatges del pla s'endarrereixi fins que es presentin els resultats d'aquest nou estudi.
Durant aquesta setmana, la direcció general de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Torredembarra i els departaments de Política Territorial i de Medi Ambient de la Generalitat per tal de comunicar-los la seva intenció d'elaborar un estudi d'impacte ambiental. Segons ha explicar el regidor de Medi Ambient de Torredembarra, Lluís Suñé, el representant del ministeri s'ha compromès que el tràmit es farà «d'urgència» a causa de la situació en què es troba el projecte, ja que la promotora ja ha començat els treballs previs.
Fins ara, l'impacte ambiental de Muntanyans II sobre l'espai d'interès natural no havia estat avaluat per cap organisme oficial. Els moviments contraris al projecte, però, sovint s'han remès a una avaluació elaborada per l'Institut de l'Aigua de la Universitat de Barcelona, en què es detecten efectes negatius sobre l'espai protegit i es determina que els terrenys del pla parcial són inundables. «El sentit comú ens diu que els resultats de l'estudi del ministeri seran els mateixos», ha afirmat el regidor.
Segons Suñé, l'estudi que ara farà el ministeri servirà per «forçar que l'Ajuntament i la Generalitat tinguin clar que l'espai s'ha de preservar». Si els resultats de l'avaluació detectessin efectes negatius, el ministeri també iniciaria negociacions amb les dues administracions per tal de trobar una solució consensuada per evitar la urbanització.
fernández i Suñé es van reunir la setmana passada a Madrid i, tot i que segons el regidor de Medi Ambient, es van posar sobre la taula diverses opcions, no es va apostar per cap de concreta per a resoldre el conflicte. «Totes les opcions són possibles si hi ha voluntat política», va afirmar el regidor.