Arxiu del blog

divendres, 10 d’agost de 2007

L’Ajuntament implanta un sistema de gestió ambiental a l’edifici del Castell (proposat per l'ex-regidor de MA Lluis Suñé)


L'Ajuntament de Torredembarra ha implantat el sistema de gestió ambiental de l'edifici del Castell, seu consistorial, acollint-se als ajuts establerts per part de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de disposar d'una eina eficaç per a desenvolupar la seva activitat d'una manera respectuosa amb el medi ambient, tal com ha explicat l'alcalde, Manuel Jiménez.

L'abast d'aquest sistema són totes aquelles activitats que es desenvolupen a les instal·lacions del Castell com a centre de treball i els impactes mediambientals que produeixen. De fet, aquest sistema de gestió ambiental és una eina d'auto-avaluació mediambiental que permet desencadenar un procés de millora contínua en la feina diària.

L'alcalde ha comentat que el desenvolupament de tot aquest sistema neix de la política ambiental del propi Ajuntament que té com a principis bàsics: controlar i millorar els impactes ambientals de l'Ajuntament; prendre les mesures necessàries per a la reducció del consum de recursos naturals com l'aigua i l'energia i intentar minimitzar els residus generals, gestionant-los correctament; dur a terme formació i conscienciació de les persones que estiguin implicades en l'activitat de l'Ajuntament, incloent treballadors i proveïdors; recollir els suggeriments plantejats tant pels treballadors de l'Ajuntament com pels ciutadans del municipi, i difondre la política ambiental entre les parts interessades.

Les activitats i els processos que se sotmeten a control són els que fan referència a la gestió energètica, la de l'aigua, la de les aigües residuals i la dels residus.

Per a poder avaluar la situació actual i dur a terme el control i l'aplicació de mesures correctores, el sistema compta amb un responsable de medi ambient que coordina la implantació del sistema i també la participació de la resta del personal. També està previst que es desenvolupi un Pla d'Emergències Mediambientals per al Castell i que es duguin a terme auditories internes com a mesures de seguiment.

De moment, ja s'han dut a terme les tasques de comunicació i informació a treballadors, institucions i proveïdors, formació de treballadors i difusió de la normativa interna per a la gestió dels residus.

El mes vinent està previst que s'iniciï l'auditoria interna que analitzarà la situació inicial a partir de la qual s'establiran les mesures correctores pertinents. Més endavant, es produirà una auditoria externa per a certificar si la gestió mediambiental de l'Ajuntament pot obtenir el certificat de qualitat EMAS i la ISO 14001.