Arxiu del blog

divendres, 10 d’agost de 2007

L’ACA subvenciona la Regidoria de Medi Ambient per optimitzar el consum d’aigua en instal·lacions municipals (inicia: l'ex-regidor de MA Lluis Suñé)

La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torredembarra ha rebut una subvenció de 36.100 € de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la campanya "L'Ajuntament també estalvia aigua", el que representa un 50% de la inversió prevista. Aquesta campanya contempla la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials a la Zona Esportiva Municipal que servirà per a regar tot aquest espai i també el desenvolupament de les ecoauditories municipals una acció que es desenvoluparà en col·laboració amb la Regidoria d'Esports.

Cal recordar que l'Àrea d'Ecologia Urbana d'aquesta Regidoria, a través d'Ecologistes en Acció de Catalunya, va posar en marxa el mes de febrer ecoauditories d'aigua en 10 edificis municipals. L'objectiu és plantejar un conjunt de propostes de millora, tant pel que fa a la instal·lació de mecanismes estalviadors d'aigua com pels hàbits dels usuaris d'aquestes dependències.

També s'ha elaborat un catàleg de 120 punts de subministrament d'aigua a Torredembarra, alguns dels quals corresponen a zones verdes que s'ecoauditaran durant l'any 2008 per a optimitzar el seu ús, ja sigui regant d'una manera més eficient o proposant canvis en el tipus de vegetació.

Els 10 edificis i els punts analitzats representen el 97% del consum municipal. En concret, pel que fa a l'edifici del Castell, els resultats obtinguts i les millores que s'introduiran seran útils per complir alguns dels objectius necessaris per assolir la certificació de qualitat ISO 14001 que s'està tramitant.

Aquest és el primer any que l'ACA ha obert una línia de subvencions per a optimitzar el consum en accions que es desenvolupin entre el 2007 i el 2009.