Arxiu del blog

dimecres, 19 d’octubre de 2011

Projecte "Platges intel·ligents" a Torredembarra

Torredembarra aplicarà tot un seguit de mesures de sostenibilitat econòmica a les seves platges amb l'objectiu de generar recursos que es puguin revertir per finançar els serveis que permeten que el litoral torrenc hagi assolit uns nivells molt elevats de sostenibilitat ambiental. Es tracta de la prova pilot  "platges intel·ligents" que ha presentat aquest matí el regidor de Platges i Medi Ambient, Pere Font, amb el suport de la directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marta Subirà.

El concepte platja intel·ligent pretén descriure aquella que es gestiona de manera sostenible tant des d'un punt de vista ambiental com econòmic. Ja fa anys que a les platges de Torredembarra (Canyadell, la Paella, Barri Marítim i els Muntanyans) es duen a terme tot un seguit d'accions de caire ambiental que han permès obtenir les màximes qualificacions. Cal recordar que les quatre platges compten amb les certificacions EMAS i ISO 14001 i que les de la Paella i Barri Marítim també tenen la distinció de la bandera blava i, fa pocs dies, han rebut el premi de la bandera Ecoplayas. A més, la Regidoria de Platges i Medi Ambient ja treballa en l'obtenció d'altres certificacions com el segell "Q" de qualitat turística.

El regidor de Platges i Medi Ambient, Pere Font, ha explicat que la platja és el gran motor econòmic de la població i que el seu manteniment i els serveis que s'hi ofereixen tenen un cost aproximat per a l'Ajuntament d'1.000.000 d'euros a l'any. Amb el pla pilot que es vol posar en marxa per a la nova temporada es volen assolir recursos que es destinin directament a finançar aquest manteniment i serveis i que també ajudin a conscienciar la població sobre el consum racional dels recursos.

Les mesures que s'han inclòs en aquesta prova pilot són:

-Incloure com una millora en el nou contracte de neteja viària i que, per tant, no comporti cap cost addicional a la ciutadania la neteja manual de la sorra de la platja. Caldria una neteja a mans al mes durant el període d'hivern a totes les platges i ampliar-ho a una quinzenal a la zona dunar protegida de Muntanyans en tot el període estival. Impuls de la creació d'un cos de voluntariat per a augmentar les neteges de la zona protegida de Muntanyans.

-S'inclouria el manteniment dels lavabos químics en la contracta de les guinguetes de les platges, disminuint, d'aquesta manera els costos del seu manteniment per part de l'Ajuntament.  Es pot destinar part del cànon d'ocupació del domini públic de diverses activitats a sufragar part de les despeses de la platja que no generen ingressos.

-Recollida selectiva de la brossa generada a les papereres de la platja avaluant les quantitats de brossa per fracció recollida i eliminant el rebuig.

Les despeses que genera aquesta acció es podrien considerar com una millora del nou contracte de neteja viària i no comportarien cap cost addicional a la ciutadania.

Els ingressos generats anualment per les fraccions recollides selectivament es destinarien a sufragar part de les despeses de la platja que no generen ingressos com l'abalisament i el seu manteniment, per posar un exemple.

S'adequarien el nombre de papereres a les fraccions més recollides: rebuig i envasos d'acord amb l'estudi realitzat aquest estiu de 2011, per tal d'augmentar la recuperació de la fracció d'envasos, la més nombrosa i ben reciclada.

-Destinar els diners corresponents a l'estalvi d'aigua aconseguit i la recaptació pel sistema de pagament a les dutxes i rentapeus en el manteniment de les instal·lacions, costejar els costos del control de la legionel·la i, a més, per la pròpia amortització de la instal·lació del sistema de pagament. En aquest sentit, s'està treballant en quines tarifes es podrien aplicar i que podrien trobar-se sobre els 10 cèntims, ja que el principal objectiu d'aquesta mesura no és tant el que s'ingressi com fomentar el consum racional.

-Creació d'un aparcament intel·ligent a les immediacions de l'Espai Natural de Muntanyans, amb instal·lació de plaques solars que contribueixin a abaratir els costos del consum elèctric de les platges (il·luminació passeig, consum elèctric dels emissaris submarins, instal·lació de càmeres de videovigilància per evitar el vandalisme a les zones naturals, etc.).

Pel que fa a la implantació del projecte, el regidor Pere Font  ha explicat que es durà a terme a través de fases i que s'iniciarà per les platges considerades urbanes: la Paella i el Barri Marítim. També ha comentat que per posar en marxa aquestes mesures primer s'haurà d'efectuar una inversió aproximada de 90.000 €.

Per la seva part, la directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, ha qualificat aquest projecte com a molt pioner i extraordinàriament bo i que, de ben segur, servirà d'exemple per a d'altres poblacions. La iniciativa compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya.