Arxiu del blog

dijous, 27 d’octubre de 2011

L’equip de govern de Torredembarra proposa la congelació de les principals ordenances fiscals per al 2012


L’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra ha elaborat una proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2012 que contempla la congelació de les que afecten majoritàriament a la ciutadania per evitar augmentar la pressió fiscal en un moment d’important crisi econòmica, tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, Santiago Ardèvol. D’aquesta manera, s’ha descartat aplicar l’increment de l’IPC (que en el cas de la província de Tarragona ha estat de 3,5% el mes d’agost). A més, s’han pres mesures per afavorir l’activitat empresarial i comercial del municipi. La proposta de modificació de les ordenances fiscals es debatrà en el ple extraordinari que tindrà lloc aquest dilluns, 24 d’octubre, a les 14 h.

Principals ordenances fiscals que afecten la ciutadania i que no es modifiquen

Impost sobre béns immobles (IBI).

Plusvalua.

Clavegueram.

Escombraries (l’única modificació és de tipus procedimental, no econòmic).

Grua.

Vehicles de tracció mecànica.

Aigua.

Principals ordenances fiscals que afecten l’activitat empresarial i comercial

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): Es proposa una rebaixa del tipus de gravamen del 25% per tal de facilitar la realització de construccions, instal·lacions i obres.

Llicències autotaxis: Es congela.

IAE: Es congela.

Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic: Es racionalitza el preu per ocupació de taules i cadires segons les hores. Si l’ocupació és de 24 hores al dia el preu s’incrementa un 30% i per a un màxim de 18 hores es disminueix un 20%. També es proposa una quantitat fixa per temporada de 500 euros per a les guinguetes de la platja per motivar els possibles sol·licitants i que no es vegin desincentivats per les taxes actuals (al voltant dels 3.000 €).
Llicències, comunicacions, activitats
Per afavorir l’obertura de nous comerços es racionalitza la quota. A tall d’exemple, d’aquesta manera, un local de 450 m2 que al 2011 tenia un cost mitjà d’uns 4.200 €, al 2012 el tindrà de 1.200 €. No es rebaixa per a les grans superfícies comercials.

Altres

Taxa expedició de documents: El cost de la targeta de zona blava passa de 5 a 10 euros amb l’únic objectiu d’ajustar el preu al cost real que té l’Ajuntament.

Cementiri: Es modifiquen els preus de les concessions dels nínxols. Cal tenir en compte que la primera fila dels nous nínxols construïts té una capacitat per a 2 difunts. Proposta de preus per al 2012. 1a fila 3.100 € (ara 1.943), 2a fila 1.540 € (ara 1.245), 3a fila 1.280 € (ara 1.036) i 4a fila 670 € (ara 870).