Arxiu del blog

dissabte, 13 d’agost de 2011

Dimarts de la propera setmana hi ha convocada una nova sessió extraordinària del plenàri municipal de Torredembarra.

A l'ordre del dia només hi ha un punt: l'adjudicació de la gestió del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram a Sorea

Dimarts de la propera setmana hi ha convocada una sessió extraordinària del ple de la corporació a les vuit del vespre. A l'ordre del dia només hi ha previst un sol punt: el dictamen proposant l'adjudicació, d'acord amb la sentència d'apel·lació 377/2011, del contracte de la "gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable i clavegueram de Torredembarra" a l'empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., mitjançant gestió indirecta amb la modalitat de concessió.


Font: Ona La Torre