Arxiu del blog

divendres, 22 d’octubre de 2010

El DPTOP sotmet a informació pública la variant de la Nou de Gaià (T-702)

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant de la Nou de Gaià (T-702). La futura variant, que tindrà 1,2 quilòmetres de longitud, permetrà evitar el pas per l’interior del nucli urbà i, així, millorar la mobilitat i la seguretat viària en aquest entorn. Aquesta actuació comportarà una inversió estimada en 2 MEUR.
 
La carretera T-202, que pertany a la xarxa comarcal, va des de l’N-340, a Altafulla, fins a la Nou de Gaià, Salomó, Montferri i la C-51 a Vilardida. Aquesta via serà objecte d’obres condicionament en el tram que va des de l’enllaç amb l’N-340 (variant de Torredembarra i Altafulla) fins a Salomó. Actualment,  s’està redactant el projecte constructiu d’aquesta actuació.
 
Atenent a les peticions de l’Ajuntament de la Nou de Gaià, el DPTOP ha inclòs, a més de la millora de la travessera actual, la construcció d’una variant que permeti evitar el trànsit de pas per l’interior del nucli urbà. Ara, el DOGC publica l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental específics de la variant, per tal que administracions, entitats i particulars presentin les propostes que considerin oportunes.
 
Aquests estudis plantegen dues alternatives de traçat que discorren per l’est de la Nou de Gaià, entre les quals es presenta com a més adient la més allunyada del nucli de la població. Segons aquest traçat, la variant tindrà una longitud d’1,2 quilòmetres i per a la seva futura construcció s’estima una inversió de 2 MEUR.
 
Característiques de la variant
 
La carretera projectada té dos carrils de circulació de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 metres cadascun. El traçat s’inicia sobre l’actual T-702 al sud-est de la Nou de Gaià, poc abans de l’inici del nucli urbà, en la rotonda que s’ha previst dins del projecte de condicionament Altafulla-Salomó. A 650 metres d’aquest punt, la variant connecta amb el camí d’accés al camp de futbol del municipi amb una rotonda de 40 metres de diàmetre exterior.
 
Després, la variant es desplaça cap el nord-oest i es preveu una altra rotonda a l’encreuament amb la carretera T-211, que va cap a la Pobla de Montornès. Des d’aquesta rotonda, que tindrà 50 metres de diàmetre exterior, s’accedeix també al nord de la Nou de Gaià. La rotonda se situa a uns 650 metres de l’anterior. El final de la variant se situa a uns 150 metres d’aquest giratori.
 
Les rotondes tenen una anella circular amb dos carrils de 4 metres i dos vorals de 0,5 metres. La gorguera de l’illot interior, d’1 metre d’ample serà trepitjable. Les principals estructures que es construiran corresponen a 6 passos o obres de drenatge transversal per tal de salvar petites rieres. Es formaran mitjançant calaixos de formigó, de longituds que varien entre els 9 i els 12 metres.
 
Dins de l’actuació, es preveu el desviament de camins que el traçat intercepta. Així, es desvia un tram de 485 metres del camí de la Nou de Gaià a Altafulla, situat en la primera part de la variant, així com dos trams de 100 i 179 metres del de la Nou de Gaià a Torredembarra, situat a la zona de la rotonda intermèdia. Per últim, es desvia un tram de 340 metres del camí de la Sitjeta que connecta amb la rotonda situada al final de la variant (rotonda nord). Els camins tindran una amplada de 5 metres.
 
Font: GENCAT