Arxiu del blog

dissabte, 31 de juliol de 2010

La cultura, és en castellà a Catalunya

La llengua espanyola predomina en el consum cultural del nostre país, en alguns casos pel desequilibri d'oferta. El català només domina en exposicions i espectacles. Els catalans que tenen el català com a llengua habitual consumeixen més cultura, segons l'estudi

El castellà és la llengua dominant en el consum cultural de Catalunya. En alguns casos, l'escassa oferta en català n'és la causa, com en el cinema –la nova llei ho intentarà pal·liar– o els videojocs. El 92% de la gent que va al cinema veu pel·lícules en castellà, i només el 4% ho fan en català, mentre que en videojocs el consum en llengua catalana no supera el 2%. La diferència també és notable en la lectura: el 71% dels lectors consumeix llibres en castellà, mentre que el 24% ho fan en català, tot i que en aquest cas sí que hi ha una bona oferta. L'excepció és en espectacles, on el català té una presència més equilibrada i ajustada a la realitat social (47% en català, 46% en castellà), sobretot gràcies al teatre, i en exposicions (61% en català, 27% en castellà).

Són dades de l'estudi La dieta cultural dels catalans, realitzat a partir del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, amb entrevistes a 30.000 persones majors de 14 anys entre el maig de 2007 i l'abril de 2010.

En l'apartat de consum cultural segons la llengua, les dades constaten el dèficit del català en alguns sectors. Es dóna la circumstància, a més, que en àmbits com la música, els videojocs i els concerts el català ocupa la tercera posició, superat per altres llengües que no són el castellà.

D'altra banda, les persones que tenen el català com a llengua habitual (2,4 milions, el 37,8% de la població), consumeixen més cultura que els que usen el castellà (3,7 milions, el 58,6%), dinàmica que es dóna en tots els apartats excepte la música i els videojocs. Així, per exemple, el 40% dels catalanoparlants visiten exposicions (enfront del 25% dels castellanoparlants); el 34% van a veure espectacles (davant del 20%), i el 66% llegeixen llibres (enfront del 53%). Les dades s'igualen (amb índexs lleugerament superiors dels que tenen el castellà com a llengua habitual) pel que fa al consum de música, cinema o videojocs.

Bilingüisme parcial
L'estudi mostra també una altra tendència, i és que els catalanoparlants solen fer un consum cultural bilingüe, mentre que els castellanoparlants el fan monolingüe, només en castellà. Així, els ciutadans que usen habitualment el català llegeixen el 30% dels llibres en el seu idioma i el 35% en castellà, mentre que en el cas dels castellanoparlants, llegeixen un 47% en espanyol i només un 4% en català.
El videojoc creix més
En la panoràmica general, els resultats dels darrers dos anys mostren un augment del consum en tots els sectors culturals (vegeu gràfic). La música és el més generalitzat: n'escolta el 88,3% de la població catalana, i la meitat ho fan cada dia. L'afició als videojocs es computa com la menys seguida (un 21,8% de la ciutadania) però, en canvi, és la que creix més (un 21,3% en els últims dos anys), seguida de les visites a exposicions (+8,4%) i els concerts (+7,2%). Els videojocs preferits (28%) són els d'esports, sobretot de futbol.

Una de les consideracions que l'estudi apunta és que, en general, les persones laboralment actives consumeixen més cultura que no pas els aturats. A més, els consums culturals augmenten proporcionalment amb el nivell d'estudis, la classe social i el poder adquisitiu. A més formació i més nivell econòmic, més consum de cultura. El treball La dieta cultural dels catalans es pot consultar a la web www.fundacc.org

Exclusió social
Una de les dades més rellevants és que 303.000 catalans no van mai al cinema, ni llegeixen, ni escolten música, etc. És el 4,7% de la població, i no fa cap tipus de consum cultural. Els responsables de l'estudi indiquen que aquest segment es troba en risc d'exclusió social i respon al perfil de dona més gran de 65 anys, castellanoparlant, sense estudis o amb estudis primaris, amb pocs recursos i procedent d'altres punts de l'Estat.
Música per internet
Gairebé nou de cada deu catalans escolten música: és el consum cultural més estès. Tot i que la majoria utilitzen la ràdio (49,2%), ja hi ha un 16,6% que l'escolten a través d'internet.
Més “superlectors”
L'enquesta considera lector qui llegeix un llibre a l'any. El 57,6% de la població, doncs, és lectora, cosa que implica que la resta, el 42,4%, no n'ha llegit cap. El consum es polaritza: disminueixen els lectors d'un o dos llibres a l'any però augmenten els que en llegeixen cinc o més, que els autors de l'estudi anomenen “superlectors”, i suposen el 23,2%. En el còmput global per comarques, la més lectora és el Garraf.

Font: Avui 31-07-2010 Pàgina 27

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola Iris Gual, ¿quan t'ha costat el viatge al Carib que has fet, mentres en l'Ajuntament s'estava debatint uns pressupostos antisocials i fascistes?

Francesc Mercadé ha dit...

Aquest no és el bloc de l'Iris. La pregunta sobre les seves vacances més val que la facis a ella, i si te'n surts viu seguim parlant. Estem d'acord que son uns pressupostos antisocials. Lo de feixistes ja em costa més de veure.

Anònim ha dit...

Home Siscu, que vol que te digui si em surto viu, trobo que la Iris és força bleda.

Francesc Mercadé ha dit...

A mi no m'ho sembla, potser és que no la conèixes. En canvi com a anònim tú em fas l'efecte de ser una planta herbàcia.