Arxiu del blog

dijous, 1 d’abril de 2010

Presentació del llibre “El culte a santa Rosalia a Torredembarra”, de Jordi Guasch, guanyador de la VI Beca de Recerca Històrica Manuel Crehuet


Què hi havia de cert, de llegenda i de fet religiós en l'inici del culte a santa Rosalia a Torredembarra? Donar resposta a aquesta qüestió ha estat l'objectiu central del treball d'investigació que ha culminat amb la publicació del llibre "El culte a santa Rosalia a Torredembarra (del segle XVII al XXI). Volum I (1652-1939)", de Jordi Guasch, guanyador de la VI Beca de Recerca Històrica de Torredembarra Manuel Crehuet que convoca el Patronat Municipal de Cultura. La presentació d'aquesta edició es durà a terme el pròxim 4 d'abril, a les 13 h, al Pati del Castell, en un acte que comptarà amb la presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; l'alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, i la presidenta del Patronat Municipal de Cultura, Rosa Maria Guasch.

Per dur a terme aquest treball de recerca històrica, les principals fonts utilitzades per l'autor han estat l'Arxiu Històric de l'Arquebisbat de Tarragona (on es troba el fons documental de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra), l'Arxiu Històric de Tarragona, l'Arxiu Municipal de Torredembarra i arxius particulars de diferents torrencs.

La investigació realitzada ha permès a l'autor formular noves hipòtesis sobre l'inici del culte a santa Rosalia a Torredembarra. Si bé l'existència d'una epidèmia molt virulenta de pesta a Torredembarra es troba en els orígens del culte, la datació seria una altra. La tradició oral assenyala que va ser l'any 1640 quan es va sortir en processó amb el quadre de la santa pels carrers de la vila invocant la fi de l'epidèmia, mentre que la documentació històrica apuntaria l'any 1653. Entre altres qüestions estudiades, el llibre d'òbits de la parròquia de Sant Pere Apòstol registra una gran mortaldat l'any 1652 en què en dos mesos va morir el 35% d'una població que en aquella època era d'uns 500 habitants.

El llibre s'estructura en tres parts: Una dedicada a la biografia de la santa, una altra a la Torredembarra del segle XVII i la darrera als orígens del culte, la seva implantació i evolució fins al 1939. En aquesta part es donen a conèixer tradicions religioses i festives entorn al culte a santa Rosalia que s'han perdut amb el pas dels segles com ara l'existència de la Confraria de Santa Rosalia, la celebració del "Ball de Coques", etc. També es parla de materials de culte, oracions, novenes.

Un altre aspecte que tracta la publicació és la incidència del nom de Rosalia a Torredembarra. En aquest sentit, Jordi Guasch explica que ha pogut constatar com Rosalia "és un nom que es posa de moda en un moment donat". Una dada que abona aquesta consideració la trobem en la incidència del nom de la patrona de Torredembarra entre la població femenina. Entre mitjans del segle XVIII i principis del XIX gairebé el 20% de les nenes es batejaven amb aquest nom, mentre que en el padró actual del municipi les Rosalies només representen el 0,083%.

L'autor també ha comentat que el llibre és de caràcter divulgatiu sobre una de les icones més importants de Torredembarra. Si bé en l'àmbit més festiu hi ha d'altres publicacions a l'entorn de Santa Rosalia, aquesta és una publicació històrica sobre un fet religiós. També ha explicat que fins al moment l'única obra sobre el culte a santa Rosalia a Torredembarra data de 1926 i és del torrenc Rosalí Rovira.

Jordi Guasch, nascut a Torredembarra el 1979 és editor i propietari de publicacions locals. És el seu primer llibre però ha escrit i publicat diferents articles sobre la històrica local del municipi.

Font: torredembarra.cat