Arxiu del blog

diumenge, 8 de febrer de 2009

10 compromisos contra la crisi

Vivim una crisi estructural del capitalisme, una crisi amb implicacions socials, energètiques i alimentàries. Hem adoptat 10 accions contra la crisi que han de servir perquè les conseqüències d’aquesta greu situació econòmica no recaiguin sobre els treballadors i les treballadores, ni les persones més vulnerables de la societat:


  • 1. Defensem els drets socials. Necessitem més despesa social

 Davant la situació de crisi econòmica defensarem els drets dels treballadors i de les treballadores. La crisi no pot servir d’excusa per retallar les prestacions socials sinó que cal millorar les pensions, el salari mínim i els ajuts a les persones dependents.

  •  2. L’habitatge, un dret per a tothom

 Cal ajudar  aquelles famílies que no poden pagar el lloguer, o la hipoteca. Alhora s’han de construir més habitatges socials a preus assequibles, rehabilitar els edificis dels nostres barris, per millorar-los, i donar feina a les persones del sector de la construcció en atur.

  •  3. Diners no només per els bancs, sinó també per a les persones

 Els diners que l’Estat deixi als bancs han de servir per millorar la situació econòmica de les empreses i de les persones. Els ciutadans i les ciutadanes han de saber quins bancs i caixes ha rebut diners públics.

  • 4. Més impostos per als qui tenen més

 S’han d’aturar les contínues rebaixes d’impostos als rics, i apujar els impostos als qui tenen més beneficis. Alhora cal apostar per la fiscalitat amb criteris ecològics, i qui més contamini més pagui.

  •  5. Més transport públic i més assequible

 Cal apostar per la mobilitat sostenible, creant abonaments de transport més econòmics que beneficiïn els qui més utilitzen el transport públic i els col·lectius que disposen de menys recursos.

  • 6. Davant la crisi energètica, modernització ecològica

 Un del orígens de la crisi és ambiental i té a veure amb la dependència del petroli. Per tant, la superació de la crisi no es pot fer en contra del medi ambient. Cal apostar per les energies renovables i lluitar contra el canvi climàtic.

  •  7. No als acomiadaments massius i indiscriminats

 Reclamem una actitud de fermesa del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat davant els expedients de regulació d’ocupació. Els expedients de regulació d’ocupació no poden ser un xec en blanc per a les empreses.

  •  8. Suport al sector industrial i a les seves empreses

 Cal deixar enrere l’economia basada només en l’especulació immobiliària i financera. Hem de defensar el teixit industrial amb ajuts públics a les empreses en crisi sempre que es garanteixi la seva continuïtat a Catalunya.

  •  9. L’economia al servei de la gent

 Canviar els Estatuts del Banc Central Europeu per tal que tingui també com a objectius la creació d’ocupació i el desenvolupament sostenible.

  •  10. Controlar l’economia i el mercat

 Creació d’un nou ordre financer global que sigui transparent, amb un banc central mundial, la desaparició dels paradisos fiscals i un impost global sobre els moviments de capital.

FONT:  ICV

1 comentari:

El fantasma del castillo ha dit...

Querido Mercadé...te has olvidado de la principal de todas, la Nº11; Pegarle una patada al culo al Sr. Zapatero y su equipo. besitos